Miniștrii Guvernului României

Anca Dana Dragu
Anca Dana Dragu

Ministrul Finanțelor Publice

       

Experiență profesională

 • Nov. 2015 - Prezent  Ministrul Finanţelor Publice

 • Feb. 2013 - Nov. 2015 Analist economic - Comisia Europeană, Direcţia Generală Unitate Economică şi Financiară: Dezechilibre macroeconomice şi Ajustare
  • Aplicarea instrumentelor şi teoriei economice în procesul de analiză a reformelor structurale şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice; Contribuţia la îmbunătăţirea funcţionării UEM prin dezvoltare şi la aplicarea unui cadru de prevenire şi corectare a dezechilibrelor (Procedura privind Dezechilibrele Macroeconomice în cadrul guvernanţei cunoscute sub denumirea de „six pack”) ca parte a supravegherii multilaterale consolidate în conformitate cu un calendar al „Semestrului European”; Proiectarea şi implementarea unei abordări îmbunătăţite a supravegherii multilaterale în contextul strategiei UE2020 şi eforturilor de consolidare a coordonării politicilor economice; Aplicarea instrumentelor şi teoriei economice în analiza reformelor structurale şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice; Consiliere economică privind reformele structurale în Statele Membre ale UE; Dezvoltarea instrumentelor analitice ale Comisiei pentru monitorizarea reformelor şi a creşterii.
 • Sep. 2001 - Ian. 2013 Economist - Fondul Monetar Internaţional, Biroul Regional pentru România şi Bulgaria, Bucureşti
  • Responsabil cu monitorizarea economică şi analiza sectorială a economiei româneşti; evaluarea performanţei economice în cadrul programelor susţinute de FMI (2001 - 2003, 2004-2006, 2009-2011, 2011 până în prezent); identificarea unor chestiuni şi politici de politici emergente; participarea la misiunile şi discuţiile FMI cu autorităţile guvernamentale, sectorul privat şi reprezentanţii societăţii civile; contribuţia şi participarea la procesul de formulare a politicilor; asigurarea şi facilitarea dialogului între aparatul central, autorităţile române şi mass-media; furnizarea analizelor zilnice pentru cele mai importante evoluţii economice şi politice, inclusiv schimburi internaţionale şi pieţe financiare; cercetare în domeniul politicilor, formularea şi monitorizarea chestiunilor legate de pieţele financiare locale şi regionale, finanţe publice, reforma sectorul de sănătate publică, reforma sectorului transporturi, privatizare şi guvernanţa corporativă, absorbţia fondurilor Uniunii Europene; participarea la două exerciţii FSAP (programe de evaluare a sectorului financiar) (2004 şi 2008). 
  • Începând cu anul 2009, activitatea a presupus o strânsă cooperare cu echipele Băncii Mondiale şi ale Comisiei Europene pe programul comun de asistenţă financiară acordată României.
 • Aug. 2000 - Aug. 2001 Economist - BNR, Direcţia de reglementare şi autorizare
  • Elaborarea reglementărilor referitoare la cerinţele privind rezervele obligatorii, lichiditatea bancară, expunerea pe schimb valutar, instrumente derivate, fonduri proprii şi provizioane, îmbunătăţirea schemei de asigurări garantate prin depozite, produse financiare derivate, cerinţe privind rezervele şi analizarea impactului economic al acestor reglementări.
  • Elaborarea analizei privind liberalizarea pieţei de capital în România, comunicare cu băncile cu privire la aplicarea diferitelor reglementări emise de banca centrală, în special instrumente de politică monetară (întâlniri prezentări, corespondenţă).
 • Oct. 1996 - Iul.1999 Economist - BNR, Direcţia de refinanţare bănci şi operaţiuni de piaţă deschisă
  • Monitorizarea tuturor tipurilor de credite de refinanţare (structural, licitat, special şi lombard); estimarea şi monitorizarea colateralului pentru băncile comerciale; elaborarea noilor regulamente privind operaţiunile de piaţă deschisă şi refinanţare; pregătirea, monitorizarea şi analiza principalilor indicatori de gestionare a lichidităţii; proiectarea programului de restructurare al Bancorex.

 

Studii și activități  universitare

 • 2002 - 2010  Doctorat în Economie - Academia de Studii Economice, Bucureşti, Şcoala de Finanţe-Bănci. Lucrare: „Mecanisme de asigurare a stabilităţii financiare la nivel internaţional”
 • Mar. 2012 - Apr. 2012  Diplomă - Institutul FMI Washington, DC „Finanţe pentru Macroeconomişti” (“Finance for Macroeconomists”)
 • Sep. 2004 - Nov. 2004  Diplomă - Institutul FMI Washington, DC „Politici şi Programare Financiară” (”Financial Programming and Policies”)
 • 2003 - 2006  Absolvent Master - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti. Specializare: Politici Publice şi Integrare UE. Lucrare: „Integrarea UEM: convergenţă reală şi nominală” ("EMU Accession: nominal and real convergence"​​)
 • 1999 - 2000 Diplomă, studii post-universitare - Universitatea Georgetown, Programul de Burse din Europa Est-Centrală şi Universitatea George Washington, Washington DC “Advanced Studies Program for Visiting Scholars” (Studii avansate dedicate bursierilor străini), Specializare: Economie şi Afaceri Internaţionale. Lucrare de cercetare: ˝Finance and Growth; Case Study Central and Eastern European Countries˝​​ (Finanţare şi Creştere; Studiu de caz Ţările Europei Centrale şi de Est)
 • Ian. 1998 - Iun. 1998  Diplomă - Joint Vienna Institute, Vienna “Comprehensive Course in Applied Market Economics” (Curs comprehensiv de economie de piaţă aplicată). Lucrare: "Conduct of Monetary Policy under Lack of Financial Discipline” (Implementarea politicilor monetare în condiţii de lipsă a disciplinei financiare) Menţiune: Scrisoare de excelenţă
 • Sep. 1997 - Nov. 1997  Diplomă - Joint Vienna Institute şi CERGE, Praga “Introductory Course in Applied Market Economics and Financial Analysis” (Curs introductiv în economie de piaţă aplicată şi analiză financiară). Menţiune: Selectat pentru cursul comprehensiv din Viena
 • 1991 - 1996  Licenţă în Economie, Specializare: Finanţe - Bănci. Funcţia: Economist

 

Limbi străine

 • Engleză, franceză

 

Lucrări publicate

 • Andreas BREITENFELLNER, Anca DRAGU (PALIU), Peter Pontuch (2013), "Labour costs pass-through, profits and rebalancing in vulnerable Member States” (Propagarea costului muncii, profituri şi re-echilibrare în Statele Membre vulnerabile), Raport trimestrial Zona Euro, Volumul 12 Nr. 3, Comisia Europeană
 • Anca PALIU, John RALYEA (2012), "Boosting Growth through Reforms of State Owned Enterprises" (Consolidarea creşterii prin reforme ale ÎS) FMI, Raport de ţară, Nr. 12/291
 • Anca PALIU, Ionut DUMITRU, (proiect, se va publica în curând), ˝Turning Romanian State Owned Enterprises into Growth Promoters˝ (Transformarea Întreprinderilor de Stat din România în promotori ai creşterii)
 • Sudharshan CANAGARAJAH, Martin BOWBRIDGE, Anca Dana PALIU, Ionut DUMITRU, (2012), ˝The Challenges to Long Run Fiscal Sustainability in Romania˝, (Provocări ale sustenabilităţii fiscale pe termen lung în România) Lucrare de cercetare a Băncii Mondiale nr. 5927
 • Gabriela Victoria ANGHELACHE şi Anca Dana DRAGU, (2010) ‚"International Financial Market during Global Crisis", Simpozion Internaţional "The Necessity of Economic and Social Reform in Romania in the Context of Global Crisis” (Necesitatea reformelor economice şi sociale în contextul crizei globale), Publicat de Artiflex, 978-973-7631-71-8,;
 • Gabriela Victoria ANGHELACHE şi Anca Dana DRAGU , (2010), "Overview on the international financial market evolution during the current global crisis” (Prezentarea evoluţiei pieţei financiare internaţionale în perioada crizei globale actuale), Revista română de statistică  Nr. 6/2010, ISSN 1018-046x , CNCSIS categoria B+;
 • Gabriela Victoria ANGHELACHE şi Anca Dana DRAGU (2010), "Main Elements of Financial Stability in Selected Countries” (Elemente principale ale stabilităţii financiare în statele selectate, Revista Română de Statistică Nr. 6/2010, ISSN 1018-046x, CNCSIS categoria B+;
 • Gabriela Victoria ANGHELACHE şi Anca Dana DRAGU, (2010), "Analysis of Banks' Bussiness Model based on funding sources and revenues' structure” (Analiza modelului bancar de activitate pe baza surselor de finanţare şi structurii veniturilor) România
 • Revista de statistică nr. 6/2010, ISSN 1018-046x, CNCSIS categoria B+;
 • Gabriela Victoria ANGHELACHE şi Anca Dana DRAGU, (2010) ‚"Banks Vulnerabilities during Global Crisis” (Vulnerabilităţile bancare în perioada crizei globale) Revista de statistică Nr. 6/2010, ISSN 1018-046x , CNCSIS categoria B+;
 • Graeme JUSTICE şi Anca PALIU, (2006), „Real Convergence Prospects” (Perspectivele Convergenţei Reale), România: Selecţie de aspecte şi Anexa statistică; FMI Raport de ţară 06/169, Fondul Monetar Internaţional, Washington DC.

 

 

 Portret premier şi cabinet miniştri

ios ios

Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei