Miniștrii Guvernului României

Dragoş Nicolae Pîslaru
Dragoş Nicolae Pîslaru

Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

       

Experiență profesională

 • decembrie 2015 – prezent  Ministru/Consilier de Stat pe probleme economice, Guvernul României, Cancelaria Primului Ministru
 • decembrie 2006 – noiembrie 2015 Administrator/Manager General, GEA Strategy & Consulting S.A., București
 • noiembrie 1998 – septembrie 2007  Lector Universitar, Academia de Studii Economice, Bucureşti
 • iunie 2004 – decembrie 2006  Director Executiv, Grupul de Economie Aplicată, București
 • decembrie 2000 – noiembrie 2005  Cercetător junior,  Centrul Român de Politici Economice (CEROPE), București

 

Educație și formare

 • Noiembrie 2007 – Octombrie 2013  Diplomă Doctor – studii post-universitare,  Institutul Național de Cercetări Economice, Academia Română
 •  Iulie  2006  Diplomă Executive Education - curs termen scurt,  Harvard Busines School (HBS)
 • Octombrie 1999 – Septembrie 2000   Diplomă Master – studii post-universitare,  London School of Economics and Political Science (LSE)
 • Octombrie 1998 – Septembrie 1999  Diplomă Studii Aprofundate - studii post-universitare, Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale
 • Octombrie 1994 – Septembrie 1998  Diplomă de Licenţă în Economie Internaţională,  Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale

 

Informații suplimentare

Membru consilii de administrație:

 • SC TAPARO SA - septembrie 2014 – noiembrie 2015;
 • (industria mobilei, 70 mil EUR cifra de afaceri, exclusiv export, rol critic în procesul de turnaround încheiat cu succes, negociator al unui „club loan” de refinatare, coordonator al functiei economice si financiare)
 • Centrul Român de Politici Economice – septembrie 2015 - prezent

 

Limbi străine

 • Engleză, Franceză, Italiană, Germană, Spaniolă

 

Listă proiecte

 • Elaborarea Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020
 • Studiu Evaluarea accesului IMM-urilor la finanţare
 • Elaborarea strategiei naționale în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării pentru perioada 2014 – 2020
 • Pactul pentru Energie
 • Măsurarea  costurilor  administrative  şi  identificarea  sarcinilor  administrative  aferente  legislaţiei în domeniile  reglementate  de  Ministerul  Agriculturii,  Pădurilor  şi  Dezvoltării  Rurale  -  Cod  SMIS  15285, de  Ministerul  Transporturilor  şi  Infrastructurii  -  Cod  SMIS  13377  şi  de  Ministerul  Finanţelor  Publice  -  Cod  SMIS  15242”.
 • „Realizarea de evaluări pe parcursul implementării Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) şi a Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică (POAT)”
 • ”Evaluarea ex-post a programelor de asistență de pre-aderare pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră în România și Bulgaria”
 • ”Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Teleorman 2010-2020”
 • ”Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Bacău” lot 1 Profil socio-economic și lot 2 Strategie de dezvoltare durabilă
 • „Asistenţă Tehnică pentru AM POS CCE pentru Evaluarea Intermediară a POS CCE”
 • ”Întărirea capacităţii instituţionale de management a reformei privind îmbunătăţirea mediului de afaceri din România”
 • “Potenţialul de constituire în România a clusterelor pentru consolidarea competitivităţii în relaţie cu polii majori de creştere (zonele metropolitane) şi studiu pilot privind Zona Metropolitană Iaşi – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (fost Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor)”
 • ”Evaluarea ex-ante a POS Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013”–Phare (EuropeAid/121373/D/SV/RO)”
 • „Întărirea capacităţii de analiză, prognoză macroeconomică şi elaborare de politici economice în cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză, Ministerului Economiei şi Comerţului şi Cabinetului Prim-ministrului – PHARE RO2003/005-551.02.03”
 • „Construcţie instituţională şi întărirea capacităţii de formulare a politicilor şi prognozei economice pentru Ministerul Dezvoltării şi Prognozei - PHARE RO 0108.01.01.03”
 • „Evaluarea Performanţelor Politicii privind Sectorul Întreprinderilor (EPPA) 2004”
 • „Monitorizarea şi întărirea capacităţii de elaborare a politicilor economice (Comisia Națională de Prognoză) – PHARE RO9804.01.03”
 • “Reforma instituţională şi performanţă economică în România în procesul de aderare la Uniunea Europeană”
 • “Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a Municipiului Slatina”
 • Elaborarea Conceptului Strategic de Dezvoltare Teritoriala Romania 2030, etapa 4.2. – formularea politicii de consolidare a competitivității regionale potrivit obiectivelor CSDTR detaliate in etapa a 3-a
 • “Impactul adoptării EURO în ţările din Europa Centrală şi de Est.Studiu de caz - România”
 • “Early Warning Report”
 • “Transformarea economică prin dezvoltare regională în România”.
 • “Raportul Global al Competitivităţii (GCR) 2002/2003 /2004”.
 • “INCLUD – Industrial Cluster Development – Program de dezvoltare a clusterelor industriale”
 • “Understanding the Relationship between Knowledge and Competitiveness in the Enlarging EU (U-Know)”

 

Listă de publicații

Capitole în cărți publicate în străinătate

 • Pîslaru, Dragoș et al - To cluster, or not to cluster? : the potential for competitive economic growth through cluster development in Romania (p131-164) in Timpano, Francesco & Piva, M Cristina - Cluster policies and local development, Vita e Pensiero, Milano, 2008, ISBN 978-8834314432
 • Pîslaru, Dragoș  - Chapter 9: Labour Market Constraints in Romania: The Challenge of Skill Mismatch in a Transforming Economy (p159-184) in Dyker, David - Network Dynamics in Emerging Regions in Europe, Imperial College Press, London 2010, ISBN 978-1848163737

 

Cărți publicate în calitate de coordonator

 • Pîslaru, Dragoș (coordonator) – Contribuția IMM-urilor la creșterea economică – prezent și perspective, Editura Economică, București, 2012, ISBN 978-9737095985 (240 pagini)
 • Pîslaru, Dragoș  (coordonator) – Rolul sectorului privat în dezvoltarea competiției în sistemul cercetării-dezvoltării și inovării, Editura Economică, București, 2012, ISBN 978-9737096388 (388 pagini)

 

Articole indexate BDI

 • Pîslaru, Dragoș  et al. – How important are agglomeration economies: a case study of Romanian industrial clusters, Review of Economic and Business Studies (REBS), Vol 4, Issue 1, p35-58, Al.I.Cuza University Press, Iasi, 2011, ISSN 1843-763X
 • Pîslaru, Dragoș  et al.  – Entrepreneurial education and the connection to industry, Review of Management and Economic Engineering (RMEE), Vol 6, Special Issue – Business Excellence no.2, p.325-330, Todesco Publishing House 2007, ISSN 1583-624X

 

Contribuții la studii/cărți publicate în România

 • Pîslaru, Dragoș  – Cap. 3 Studiu de caz: harta aglomerărilor industriale, (p.68-79) in Cojanu, Valentin et al - Potențialul competitiv al creșterii economice: Linii directoare pentru o nouă politică industrială în România, Institutul European din România, București, 2010, ISBN 978-6068202099

 

Alte publicații

 • Cultura firmei globale – Romanian Economic Journal, Nr.4-5, Decembrie 1999
 • Impactul adoptării EURO în ţările din Europa Centrală şi de Est. Studiu de caz – România – Silviu Negut (coord.), Lito ASE, Bucuresti 2000
 • A adera sau a nu adera? Un dialog cu doi actori: România şi Uniunea Europeană  Dobrot G.Paun L. Pislaru D in volumul Un concept romanesc privind viitorul Uniunii Europene Adrian Severin (coord.), Polirom, Iasi 2001
 • Roumanie (section économique) - L’adhésion à l’Union Européene în volumul L’Année Francophone Internationale 2002, AFI, Québec, Canada
 • Propunere de abordare a adoptării de către România a cerinţelor U.E. în domeniul taxării indirecte. Daianu D. Doltu C. Pislaru D. Studii de impact pentru pre-aderare, vol.7, Institutul European din Romania 2002
 • România într-un cadru comparativ. Convergenţa nominală şi convergenţa reală în procesul de pre-aderare la Uniunea Europeană. C.Ciupagea, D. Pîslaru A.Fugaru, N. Idu, F. Mihăescu in volumul Modificări Structurale şi Performanţă Economică în România coordonat de Centrul Roman de Politici Economice, IRLI, Bucureşti 2003
 • Competitivitatea bazată pe cunoaştere a economiei Româneşti din perspectiva Strategiei de la Lisabona, Gheorghiu R., Pislaru D., Turlea G., Centrul Român de Politici Economice, 2004
 • Romania: an assessment of the Lisbon scorecard, Daianu D., Pauna B., Pislaru D., Turlea G., Voinea L., Grupul de Economie Aplicată, 2004
 • Aspecte ale falimentului în economia românească – perspectivă comparativă şi analiză, Daianu D. Pislaru D. Voinea L., Institutul European din România, Bucureşti 2004
 • Cerinţe specifice ale gestionării instrumentelor structurale şi implicaţiile pentru România, Cojanu V., Dima A., Musetescu C., Pislaru D., Stanculescu M., Institutul European din România, Bucureşti 2004
 • România şi Agenda Lisabona – aderarea la UE şi competitivitatea economică, Daianu D., Fugaru A., Lazea V., Oprescu G., Pislaru D., Voinea L., Grupul de Economie Aplicata si Centrul Român de Politici Economice, Bucureşti 2004
 • Analiza capacitătii de absorbtie a fondurilor comunitare în România, Oprescu G., Constantin D. L., Ilie F., Pîslaru D., Institutul European din România, Bucureşti 2006


Portret premier şi cabinet miniştri

ios ios

 Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei