Procesul legislativ

Şedinţele Guvernului se convoacă şi sunt conduse de primul-ministru.


Guvernul se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, pentru a dezbate problemele politicii interne şi externe sau aspecte de conducere generală a administraţiei publice.


Agenda de lucru a şedinţei Guvernului cuprinde:

  • proiecte de acte normative (proiecte de lege, proiecte de ordonanţe şi de hotărâri)
  • rapoarte
  • note, note-mandat
  • memorandumuri
  • puncte de vedere
  • informări si alte documente, în funcţie de necesităţi şi de solicitări.


Agenda de lucru a Guvernului este structurată în două părţi şi poate conţine şi liste suplimentare, cu aprobarea primului-ministru.

 

Ce acte normative sunt adoptate de Guvern?

  • Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe (simple şi de urgenţă).
  • Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor.
  • Ordonanţele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele şi în condiţiile prevăzute de aceasta.

 

Care este circuitul decizional?

Circuitul procesului decizional al proiectelor de documente de politici publice şi al proiectelor de acte normative este structurat în două etape:

a) reuniunea pregătitoare a şedinţei Guvernului, care asigură coordonarea procesului de elaborare, consultare şi avizare pentru documentele de politici publice şi acte normative la nivel interministerial;
b) şedinţa Guvernului, care marchează încheierea procesului decizional, prin adoptarea/aprobarea sau respingerea acestor proiecte.

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei