Note de fundamentare

Nota de Fundamentare - HG nr. 128/16.03.2017

Nota de Fundamentare - HG nr. 128/16.03.2017

Hotărâre 128/2017-03-16

Guvernul României privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru anul 2017

Monitorul Oficial al României nr 192 din 2017-03-17

Nota de Fundamentare - HG nr. 129/16.03.2017

Nota de Fundamentare - HG nr. 129/16.03.2017

Hotărâre 129/2017-03-16

Guvernul României pentru completarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă

Monitorul Oficial al României nr 192 din 2017-03-17

Nota de Fundamentare - HG nr. 130/16.03.2017

Nota de Fundamentare - HG nr. 130/16.03.2017

Hotărâre 130/2017-03-16

Guvernul României pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2016 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului strategic de înzestrare „Corvetă multifuncţională“

Monitorul Oficial al României nr 192 din 2017-03-17

Nota de Fundamentare - HG nr. 138/16.03.2017

Nota de Fundamentare - HG nr. 138/16.03.2017

Hotărâre 138/2017-03-16

Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009

Monitorul Oficial al României nr 194 din 2017-03-20

Nota de Fundamentare - OUG nr. 21/16.03.2017

Nota de Fundamentare - OUG nr. 21/16.03.2017

Ordonanţă de urgenţă 21/2017-03-16

Guvernul României pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

Monitorul Oficial al României nr 192 din 2017-03-17Portret premier şi cabinet miniştri

ios ios

 Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei