Note de fundamentare

Nota de Fundamentare - HG nr.422/13.06.2018

Nota de Fundamentare - HG nr.422/13.06.2018

Hotărâre 422/2018-06-13

Guvernul României pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016

Monitorul Oficial al României nr 492 din 2018-06-14

Nota de Fundamentare - OUG nr.49/13.06.2018

Nota de Fundamentare - OUG nr.49/13.06.2018

Ordonanţă de urgenţă 49/2018-06-13

Guvernul României privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Monitorul Oficial al României nr 492 din 2018-06-14

Nota de Fundamentare - HG nr.423/13.06.2018

Nota de Fundamentare - HG nr.423/13.06.2018

Hotărâre 423/2018-06-13

Guvernul României pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului

Monitorul Oficial al României nr 497 din 2018-06-18

Nota de Fundamentare - HG nr.429/13.06.2018

Nota de Fundamentare - HG nr.429/13.06.2018

Hotărâre 429/2018-06-13

Guvernul României pentru aprobarea valorii maxime a sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe

Monitorul Oficial al României nr 499 din 2018-06-18

Nota de Fundamentare - HG nr.399/08.06.2018

Nota de Fundamentare - HG nr.399/08.06.2018

Hotărâre 399/2018-06-08

Guvernul României privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an“

Monitorul Oficial al României nr 481 din 2018-06-12 Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei