Note de fundamentare

Nota de Fundamentare - HG nr.753/14.10.2019

Nota de Fundamentare - HG nr.753/14.10.2019


Hotărâre 753/ 2019-10-14

Guvernul României privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

Monitorul Oficial al României nr 842 din 2019-10-16

Nota de Fundamentare - HG nr.748/14.10.2019

Nota de Fundamentare - HG nr.748/14.10.2019

Hotărâre 748/ 2019-10-14

Guvernul României privind înscrierea unui imobil, situat în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1568, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial al României nr 844 din 2019-10-17

Nota de Fundamentare - HG nr.749/14.10.2019

Nota de Fundamentare - HG nr.749/14.10.2019

Hotărâre 749/ 2019-10-14

Guvernul României privind trecerea unui imobil, aflat în domeniul privat al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

Monitorul Oficial al României nr 844 din 2019-10-17

Nota de Fundamentare - HG nr.751/14.10.2019

Nota de Fundamentare - HG nr.751/14.10.2019

Hotărâre 751/ 2019-10-14

Guvernul României pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri“, municipiul Oradea, judeţul Bihor

Monitorul Oficial al României nr 844 din 2019-10-17

Nota de Fundamentare - HG nr.731/11.10.2019

Nota de Fundamentare - HG nr.731/11.10.2019

Hotărâre 731/ 2019-10-11

Guvernul României pentru acordarea de ajutoare de urgenţă familiilor victimelor accidentului rutier din judeţul Ialomiţa

Monitorul Oficial al României nr 830 din 2019-10-11 Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei