Joi, 16 Martie

Nota de Fundamentare - HG nr. 130/16.03.2017

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 130/2017 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2016 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului strategic de înzestrare „Corvetă multifuncţională”

Secţiunea 1 - Titlul prezentului act normativ

HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2016 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului strategic de înzestrare „Corvetă multifuncţională”

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii prezentului act normativ

1. Descrierea situaţiei actuale. Hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 147/2007 şi nr. 174/2016 prevăd că programul „Corvetă multifuncţională” este de importanţă strategică şi esenţial  destinat să asigure interesele de securitate ale statului român.

Potrivit art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 906/2016 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului strategic de înzestrare ”Corvetă multifuncţională”, Ministerul Apărării Naţionale a fost autorizat să deruleze procedurile specifice prevăzute în anexă, să semneze şi să deruleze acordul-cadru/acordurile/contractele interguvernamentale atribuite în baza acestora prin Compania Naţională „Romtehnica” - S.A., în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012. 

Ministerul Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011  a solicitat aprobarea Parlamentului României înainte de iniţierea procedurii de atribuire.

Întrucât Parlamentul României, prin comisiile reunite de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională nu s-a pronunţat cu privire la respectiva solicitare, nu a fost  iniţiată procedura de atribuire, şi prin urmare actul normativ care face obiectul prezentului demers nu a produs efecte juridice.

Astfel, necesitatea abrogării Hotărârii Guvernului nr. 906/2016 rezidă în faptul că actul administrativ conţine o condiţie suspensivă de a cărei îndeplinire depindea producerea sau nu a efectelor urmărite la data emiterii lui. În consecinţă, neîndeplinirea condiţiei suspensive inserată în cuprinsul prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 906/2016 face ca hotărârea să nu aibă un caracter definitiv, afectând însăşi existenţa acesteia.

1.1 prezentul act normativ nu transpune legislaţia comunitară şi nu creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia.

2. Schimbări preconizate.Abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2016 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului strategic de înzestrare ”Corvetă multifuncţională”.

3. Alte informaţii. Nu au fost identificate. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei