Marți, 14 Mai

Nota de Fundamentare - HG nr.285/14.05.2019

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 285/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

 

 

 

Secţiunea 1. Titlul prezentului act normativ

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al

Regiei Autonome „Registrul Auto Român”

aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

 

Secţiunea a 2 – a. Motivul emiterii actului normativ

 

1. Descrierea situaţiei actuale

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român” a fost elaborat având în vedere:

   - prevederile O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli;

   - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,  aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

   Veniturile totale programate în anul 2019 sunt majorate cu 6,00% față de cele realizate în anul 2018, iar cheltuielile totale sunt programate  sub nivelul de creștere a veniturilor totale, respectiv cu 5,98%.

   Profitul programat pe anul 2019 prezintă o creștere față de cel înregistrat în anul 2018, cu 6,04%.

   Regia nu înregistrează plăți restante la 31 decembrie 2018.

   Cheltuielile de natură salarială au fost stabilite cu respectarea prevederilor art.62 alin.(1) din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019.

   Câștigul mediu (104,95%) este devansat de indicele de creștere a productivității muncii (106,00%). Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei