Joi, 23 Mai

Nota de Fundamentare - HG nr.297/23.05.2019

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 297/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru municipiul Blaj, județul Alba

 

 

 

 
Secţiunea 1. Titlul prezentului act normativ

 

Hotărâre a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru municipiul Blaj, județul Alba

 

 
Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ

 

1. Descrierea situaţiei actuale

Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Alba nr. 6308/2019 și a Consiliului Județean Alba nr. 7688/2019, a fost solicitată suma 4.634 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru municipiul Blaj, judeţul Alba, pentru finalizarea lucrărilor de investiții, reparații și dotări necesare pentru organizarea vizitei la Blaj din data de 2 iunie 2019 a Sanctității Sale, Sfântul Părinte Papa Francisc.

Pentru reușita momentului vizitei din data de 2 iunie 2019, a Sfântului Părinte Papa Francisc, la Blaj, unul din cele mai importante locuri vizitate de Sanctitatea Sa cu ocazia venirii sale în România, este necesară o abordare multi-instituțională, pornind de la programul vizitei la Blaj, a necesarului logistic, până la susținerea financiară.

Primăria municipiului Blaj nu deține necesarul bugetar pentru finalizarea lucrărilor de investiții aflate în derulare, investiţii demarate tocmai pentru organizarea acestui eveniment.

Finalizarea investiţiilor, va permite municipiului Blaj, ca la ora vizitei Sanctităţii Sale, să demonstreze că a fost un bun organizator al evenimentului, că şi-a îndeplinit obiectivele propuse, la fel ca oricare altă administrație publică locală din România care are șansa de a găzdui o astfel de vizită cât și evenimentele prilejuite cu această ocazie, printre care și Beatificarea celor șapte Episcopi Greco-Catolici, martiri pentru Christos, morți în timpul regimului comunist.

Vizita Sfântului Părinte este un eveniment istoric major, care nu se referă doar la municipiul Blaj, ci are legătură şi cu ţara noastră, pentru că în ziua de 2 iunie 2019, România și Blajul vor fi centrul de interes al catolicismului din întreaga lume.

Administrația publică locală a demarat un amplu proiect în acest sens, într-un mod activ - prin investiții, cu intenţia de a transforma Blajul într-o comunitate locală care să facă față cu excelență unui astfel de eveniment, demonstrând că o unitate administrativ-teritorială cu 20.000 de locuitori, are capacitatea instituțională și administrativă, alături de Guvernul României, de a-l gestiona la cel mai înalt nivel.

Cu toate eforturile bugetare derulate, disponibilul nu este suficient pentru a acoperi totalul investițiilor aflate în derulare, fiind necesară alocarea unei sume suplimentare de 4.634 mii lei pentru finalizarea lucrărilor de investiții, reparații și dotări din municipiul Blaj necesare pentru organizarea vizitei la Blaj în data de 2 iunie 2019 a Sanctității Sale, Sfântul Părinte Papa Francisc.

În acest sens, Consiliul Local al Municipiului Blaj a adoptat Hotărârea nr. 53 din 12 aprilie 2019 privind inițierea unui proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru municipiul Blaj, județul Alba, în vederea organizării vizitei Sanctității Sale, Papa Francisc la Blaj în 2 iunie 2019.

Din analiza contractelor de lucrări încheiate de UAT Municipiul Blaj prin Consiliul Local Blaj, respectiv a devizelor de lucrări, se deduce că valoarea totală inclusiv TVA a investiţiilor necesare pentru organizarea vizitei Sanctității Sale la Blaj, este de 8.150.492,33 lei.

De la bugetul local al Municipiului Blaj s-au alocat surse proprii în valoare de 3.515.225,38 lei, diferenţa de alocat de la bugetul de stat fiind de 4.634 mii lei.

Prin adresele de revenire nr. 12126/13.05.2019 a Primăriei municipiului Blaj, județul Alba, respectiv adresa Consiliului Județean Alba nr. 9665/I/B/9/13.05.2019 au fost aduse motivații suplimentare de către municipiul Blaj, județul Alba.

Astfel, Legea bugetului de stat al României pe anul 2019 a intrat în vigoare în luna martie 2019 iar bugetul local al municipiului Blaj a fost adoptat de către Consiliul local Blaj în luna aprilie 2019. Într-un termen atât de scurt, municipiul Blaj nu a anticipat şi nu a programat resurse financiare
 importante din bugetul local pentru organizarea unui eveniment istoric de o asemenea amploare.

De asemenea, pe Câmpia Libertăţii şi-au anunţat prezenţa peste 50.000 de pelerini, iar pe străzile şi în zona centrală a Blajului în ziua de 2 iunie la Blaj vor fi peste 100.000 de oameni, în condiţiile în care municipiul Blaj are o populaţie de 21.000 de locuitori. Acesta reprezintă un efort logistic fără precedent pentru Blaj.

La sfârşitul anului 2018, în luna decembrie, nu s-a anticipat faptul că, la începutul lunii iunie 2019, Blajul va găzdui un astfel de eveniment istoric care va aduce 100.000 de pelerini.

În ceea ce priveşte solicitarea de sprijin financiar pentru reabilitarea curţii de la Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain” Blaj, finanţarea acestui obiectiv de investiţii se face din fonduri ale bugetului local, dar sumele alocate din bugetul local pentru acest obiectiv de investiţii sunt insuficiente şi de aceea se solicită sprijin de la Guvernul României, mai ales că este un obiectiv aflat în zona centrală a Blajului fiind cea mai mare instituţie de învăţământ din judeţul Alba.

Acest obiectiv de investiţii nu face obiectul nici unui alt program de finanţare
 al Guvernului României.

      De asemenea, prin solicitarea transmisă, autoritatea administrației publice locale și-a asumat faptul că obiectivele pentru care au fost solicitate fonduri nu se suprapun cu obiectivele de investiţii finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, sau prin alte programe de finanţare.

Având în vedere cele prezentate mai sus, se propune suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 cu suma de 4.634 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019 şi alocarea acesteia bugetului local al municipiului Blaj, judeţul Alba, pentru finalizarea lucrărilor de investiții, reparații și dotări necesare pentru organizarea vizitei la Blaj din data de 2 iunie 2019 a Sanctității Sale, Sfântul Părinte Papa Francisc.

2.Schimbări preconizate

Având în vedere faptul că autorităţile administraţiei publice locale nu dispun de fondurile necesare, în temeiul art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, prin prezentul act normativ se propune alocarea sumei de 4.634 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, bugetului local al municipiului Blaj, județul Alba, pentru finalizarea lucrărilor de investiții, reparații și dotări necesare pentru organizarea vizitei la Blaj din data de 2 iunie 2019 a Sanctității Sale, Sfântul Părinte Papa Francisc. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei