Joi, 23 Mai

Nota de Fundamentare - HG nr.298/23.05.2019

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 298/2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

 

Secţiunea 1. Titlul prezentului act normativ

Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

 

Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii prezentului act normativ

       

Descrierea situaţiei actuale  

        Administraţia Fondului pentru Mediu este instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, finanţată integral din venituri proprii, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

     Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările și completările ulterioare, s-a statuat cadrul legal privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

      La nivelul anului 2018, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a emis un număr de aproximativ 1,1 milioane decizii de soluționare a cererilor de restituire a sumelor reprezentând taxă specială pentru autoturisme și autovehicule, taxă pe poluare pentru autovehicule, taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, constând atât în decizii de restituire a sumelor efectiv achitate de către contribuabili, cât și în decizii de acordare a sumelor reprezentând accesorii rezultate în urma acestora.

       Suma totală de restituit cuprinsă în deciziile emise de ANAF pe parcursul anilor 2018 - 2019 și comunicate Administrației Fondului pentru Mediu în vederea efectuării plăților către organele fiscale competente este de aproximativ 3.300.000 mii lei (atât debit principal, cât și accesorii), astfel valoarea medie a unei cereri de restituire fiind de aproximativ 4 mii lei (debit principal plus accesorii).

       Din suma de 3.300.000 mii lei, solicitată la nivelul Administrației Fondului pentru Mediu în vederea plății și pentru care au fost emise decizii de soluționare de către ANAF, suma rămasă de virat de către AFM, către ANAF este de aproximativ 1.000.000 mii lei.

        De asemenea, având în vedere faptul că, potrivit datelor existente la nivelul ANAF, la sfârșitul anului 2018,  în evidența acesteia figurează ca neprelucrate un număr de aproximativ 380.000 cereri de restituire, suma esimată ca fiind necesară pentru efectuarea plăților aferente acestora este de cca 1.600.000 mii lei.

      Un impact semnificativ îl reprezintă situația contribuabililor care, potrivit Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 52/2017, cu modificările şi completările ulterioare, solicită direct, în baza unor hotărâri judecătorești definitive, de la autoritățile competente, plata sumelor stabilite de către instanțele de judecată.

         Din bugetul Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu s-au utilizat sumele disponibile, cu aceasta destinație din excedentul anilor precedenți, înregistrat la 31 decembrie 2018, respectiv suma de 1.100.000 mii lei, acestea neacoperind în totalitate valoarea necesar a  fi restituită, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017, cu modificările și completările ulterioare, raportat la numărul de cereri de restituire depuse.

11 În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia

Actul normativ nu se referă la acest subiect.

2. Schimbări preconizate

         Prezentul act normativ este elaborat în scopul evitării oricăror riscuri determinate de eventuala nerespectare a termenului de restituire integrală a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut în Ordonanţa  de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 30 iunie 2019.

         Având în vedere faptul că, Adminstrația Fondului pentru Mediu, prin specificul activității sale, a finanțat, din sumele încasate în perioada 2008-2017, mai multe categorii de proiecte și programe privind protecția mediului, implementarea acestor proiecte determinând creșterea calității vieții în aglomerările urbane și nu numai, astfel cum și finanțarea celorlalte  proiecte și programe pentru protecția mediului pe care Administrația Fondului pentru Mediu o are în vedere, are ca scop reducerea gradului de poluare, în contextul respectării obiectivului asumat de România prin Tratatul de aderare la UE, 

        Ținând cont de faptul că disponibilul aflat în bugetul Fondului pentru mediu este insuficient pentru a asigura rambursarea imediată și integrală a sumelor solicitate de catre contribuabili în vederea restituirii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a timbrului de mediu pentru autovehicule, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017, cu modificările și completările ulterioare,

         Luând în considerare faptul că nerespectarea de către autoritățile competente a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017, respectiv nerambursarea imediată și integrală către contribuabili a sumelor achitate cu titlu de taxă de poluare, poate conduce la demararea procedurii de infrigement împotriva Romaniei, cu grave consecințe asupra bugetului de stat, care ar deriva din aceasta,

        Este necesară suplimentarea  bugetului Fondului pentru Mediu cu  sume necesare restituirii sumelor achitate cu titlu de taxă de poluare, în în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare.

         Astfel, prin prezentul act normativ se propune alocarea sumei de 700.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, în bugetul Ministerului Mediului urmând ca acesta să vireze suma pentru  suplimentarea veniturilor Fondului pentru mediu. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei