Joi, 23 Mai

Nota de Fundamentare - HG nr.299/23.05.2019

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 299/2019 privind intervenția în regim de urgență pentru efectuarea lucrărilor de decolmatare a canalelor Letea și Sidor, de pe raza comunei C.A. Rosetti, județul Tulcea

 

Secţiunea 1. Titlul prezentului act normativ

 

Hotărâre privind intervenția în regim de urgență pentru efectuarea

lucrărilor de decolmatare a canalelor Letea și Sidor, de pe raza comunei C.A. Rosetti, județul Tulcea

 

Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii prezentului act normativ

 

1.Descrierea situaţiei actuale  

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării  deține calitatea de beneficiar și Autoritate Contractantă în cadrul proiectului de investiții „Lucrări de decolmatare a canalelor Letea și Sidor”.

În urma analizei situației privind stadiul implementării proiectului „Lucrări de decolmatare a canalelor Letea și Sidor„ au fost constatate mai multe aspecte ce justifică necesitatea acestui proiect.

În anexa la actul normativ sunt relatate caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului  de investiţii „Lucrări de decolmatare a canalelor Letea și Sidor”,  în valoare totală de  4.006.703,30 lei cu TVA, în care Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării deține calitatea de Beneficiar și Autoritate Contractantă.

În urma analizei situaţiei privind stadiul implementării proiectului și necesitatea investiției, amintim:

 În conformitate cu cerințele Primăriei C.A. Rosetti prin care suntem înștiințați de situația canalelor din zona Letea (Cnl. Letea și Cnl. Sidor), este necesară decolmatarea în situații de urgență din cauza nivelului de apă foarte scăzut (perioada verii), fapt ce duce la imposibilitatea accesului ambarcațiunilor localnicilor din zona.

  Nivelul scăzut de apă blochează în totalitate accesul navelor sanitare tip ambulanță și a celor pentru situații de urgență, punând astfel în pericol viața locuitorilor și a bunurilor acestora. Pentru a se ajunge la comuna C.A. ROSETTI, rutele cele mai scurte sunt canalele Letea și Sidor, deservind cea mai mare parte a locuitorilor comunei.

Pentru a se ajunge la comuna C.A.Rosetti, rutele cele mai scurte sunt canalele Letea și Sidor care deservesc cea mai mare parte a locuitorilor comunei.

 Totodată precizăm faptul ca anul acesta au fost incendii pe raza localității C.A. Rosetti,  echipele de intervenție a pompierilor fiind în imposibilitatea de a interveni cu ambarcațiunile din dotare mai aproape de locul afectat din cauza colmatării canalelor.

  Prin decolmatarea acestor canale accesul pe apă către satul Letea va fi posibil și pentru ambarcațiunile ambulanței Tulcea și a bărcilor localnicilor.

  Mai mult decât atât, prin decolmatarea canalelor din zona Letea s-ar crea circulația apei dinspre Dunărea Veche, Ghiolul Merheiul Mare și Brațul Chilia al Dunării prin aceste canale spre Marea Neagră contribuind astfel la reîmprospătarea apei, atât de necesară faunei acvatice cât și animalelor sălbatice sau domestice.

 În perioada verii când nivelul apei este foarte scăzut fenomenul de ,, înflorire a apei,, determinat de dezvoltarea exagerată a unor alge apa având inițial o culoare verde și ulterior lăptoasă cu miros pestilențial care, lipsită de oxigenare produce putrefacția acestora degajând hidrogen sulfurat care duce în final, la moartea faunei acvatice.

 Subliniem faptul ca pentru a se ajunge la localnici căile de acces sunt colmatate si blocate de plauri.

  Nerealizarea lucrărilor de decolmatare va crea următoarele probleme:

imposibilitatea navelor sanitare și a celor de la pompieri pentru a interveni în situații de urgență;
imposibilitatea aprovizionării comunei cu furaje pentru animale cât și pentru a se putea livra animalele disponibile către abatoarele specializate;
imposibilitatea aprovizionării comunei cu alimente și materiale de construcții;
imposibilitatea derulării unor proiecte de infrastructură aflate în faza de finanțare.

Termenul de execuție a lucrărilor este de 5 luni.

11 În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţia comunitară sau creeaza cadrul pentru aplicarea directă a acesteia

 

Actul normativ nu se referă la acest subiect.

Schimbări

 preconizate

Realizarea investiţiei propuse prin prezentul proiect contribuie  decolmatarea canalelor în scopul asigurării accesului comunității locale.  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei