Marți, 28 Iunie

Nota de Fundamentare -OUG nr.41/28.06.2016

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea și completarea unor acte normative

Secţiunea 1 - Titlul prezentului act normativ

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea și completarea unor acte normative

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii prezentului act normativ

1. Descrierea situaţiei actuale. La data de 24 februarie 2016 Cancelaria Prim-Ministrului și Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic au lansat platforma online „maisimplu.gov.ro”, o inițiativă de debirocratizare a aparatului public prin preluarea sugestiilor de la publicul larg, având în vedere cererile extrem de numeroase ale cetățenilor pentru demararea unor măsuri de simplificare administrativă, un instrument online de consultare a cetățenilor în ceea ce privește prioritățile de simplificare a procedurilor administrative și de guvernare electronică.

Simplificarea procedurilor administrative este parte din Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, respectiv a Planului integrat de simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, dar și din Strategia Națională Agenda Digitală 2014-2020, care își propune simplificarea procedurilor și implementarea sistemelor de guvernare electronică în sfera evenimentelor de viață ale cetățenilor.

În urma consultărilor realizate prin intermediul platformei menționate mai sus, s-au primit aproximativ 3300 de propuneri într-o lună de zile, multe încărcate de frustrare şi urmate de comentarii şi propuneri realizate prin intermediul reţelelor sociale, respectiv prin poştă electronică.

Cele mai multe solicitări au invocat plata taxelor online pentru cât mai multe categorii de taxe şi impozite, reducerea numărului de taxe şi hârtii, precum și a numărului de copii după cartea de identitate, a copiilor legalizate solicitate cetăţeanului în relaţia cu administraţia publică, dar şi recunoaşterea documentelor emise în format electronic cu semnătură electronică.

 

Soluția propusă în textul prezentei ordonanțe este cea de adoptare cu celeritate  a unor măsuri care să vină în sprijinul cetăţeanului, adaptate la stilul de viaţă şi necesităţile acestuia, dar care să contribuie şi la simplificarea procedurilor şi la reducerea costurilor pentru autorităţile şi instituţiile publice, aducându-le mai aproape de îndeplinirea obiectivelor asumate la nivel european în domeniul digitalizării administraţiei publice.

 

În prezent, serviciile publice oferite online sunt minimale, iar cererile şi condiţiile pentru furnizarea serviciilor sunt deseori neactualizate, astfel încât în practică se creează blocaje în momentul în care persoana ajunge la ghişeu, venind cu informaţii insuficiente sau care nu mai sunt de actualitate şi care pot genera efectuarea de proceduri suplimentare.

 

 Având în vedere că există pe punctul de contact unic electronic, sistemul informatic de utilitate publică creat tocmai pentru a facilita accesul la servicii de guvernare electronică şi care este acum insuficient populat cu informaţii este necesar ca informaţiile privind serviciile publice furnizate să fie disponibile şi actualizate în acest punct central, care altfel este finanţat şi susţinut fără a-şi îndeplini scopul de utilitate publică. Potrivit statisticilor, în 2015 doar 8 % dintre utilizatorii de internet din România au trimis formulare online administrației publice, în comparație cu media UE de 32% (Comisia Europeană (2016), Tabloul de bord al Agendei digitale: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/romania). Acest lucru arată că este necesară o încurajare expresă şi crearea unui cadru favorabil interacţiunii administraţiei publice cu cetăţeanul cu prioritate în mediul online.  Peste 1 miliard de euro sunt alocaţi prin Programul Operaţional Competitivitate, în perioada 2014 – 2020, inclusiv pentru digitalizarea administraţiei publice şi realizarea interoperabilităţii sistemelor informatice, însă lipseşte un cadru legal coerent care să asigure cheltuirea eficientă a banului public, precum şi o mai bună implementare a strategiilor existente.

        

Prin urmare, în ceea ce priveşte măsurile concrete, prezentul act normativ impune publicarea informaţiilor şi cererilor actualizate pe punctul de contact unic electronic, reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic, ceea ce va contribui la dezvoltarea acestuia şi a serviciilor de guvernare electronică, creând astfel premisele pentru un punct unic cu servicii publice guvernamentale și pentru uniformizarea condițiilor de furnizare a serviciilor publice.

 

Apoi, instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale vor accepta și copia electronică după Cartea de Identitate, prin furnizarea unei adrese de poștă electronică, atât pe pagina proprie de internet, cât și pe punctul de contact unic electronic.

 

În cazul copiilor legalizate solicitate de către instituțiile amintite în furnizarea serviciilor publice, acestea vor fi înlocuite cu verificarea de către funcționar, la ghișeu, a conformității cu originalul. Potrivit art. 67 alin.(1) și (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că nu a fost posibilă identificarea tuturor actelor normative care conțin obligații de furnizare a copiilor legalizate după documente sau a copiei în format fizic a cărții de identitate, datorită complexității și volumului de acte normative, acestea fac obiectul modificării, completării ori abrogării lor implicite, Consiliul Legislativ urmând să identifice toate dispozițiile legale contrare şi să propună Parlamentului şi, respectiv, Guvernului măsurile necesare de modificare, completare sau abrogare expresă a acestora.

 

Sistemul electronic naţional de plată online, cuprinde în prezent numai 200 de unități administrativ teritoriale înscrise în sistem dintr-un total de peste 3000 de unități administrativ teritoriale, astfel încât este necesară consolidarea sistemului și oferirea de metode alternative de plată online permițând astfel administrației publice să se adapteze nevoilor cetățenilor și să își degreveze ghişeele de fluxul mare de persoane care vin să își plătească dările la stat sau amenzile. Plata taxelor online este un serviciu de bază în ceea ce privește guvernarea electronică, un pilon necesar pentru dezvoltarea altor servicii publice electronice și pentru simplificarea procedurilor.

 

De asemenea, având în vedere dezvoltarea platformelor de tipul Spaţiul Privat Virtual (SPV), prin intermediul cărora se pot solicita documente în format electronic şi luând în considerare că autoritățile publice de la nivel central au sau ar trebui să aibă o semnătură electronică, este necesară acceptarea documentelor şi în format electronic, atunci când poartă o semnătură electronică avansată sau calificată. Prin intermediul SPV se emit electronic decizii de impunere și adeverințe, care având în vedere că sunt emise de o autoritate publică ar trebui recunoscute de alte autorități publice, scopul existenței acestor servicii fiind tocmai simplificarea modului de furnizare al serviciilor publice. Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, aplicabil şi în România din iulie 2016, are ca obiectiv facilitarea şi creşterea siguranţei interacţiunii dintre cetăţeni şi persoane juridice de drept public sau privat prin utilizarea semnăturii electronice şi a sigiliului electronic, încurajându-se astfel schimbul de documente electronice. Pentru a se elimina orice suspiciune cu privire la semnătura electronică extinsă, autorităţile publice pot verifica validitatea semnăturilor electronice extinse gratuit, utilizând aplicaţia pusă la dispoziţie de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi disponibilă la adresa de internet:https://pki.msinf.ro/wps/portal/Home/proiect-pki/tehnologii-pki/functionare-pki.

         Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei