Luni, 04 Ianuarie

Nota de Fundamentare -OUG nr.67/30.12.2015

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Ordonanţa de urgenţă nr. 67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma  în domeniul sănătății

Secţiunea 1

Titlul actului normativ

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma

 în domeniul sănătății

Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii prezentului act normativ

1. Descrierea situaţiei actuale      

In prezent persoanele juridice autorizate să elibereze medicamentele către populaţie pot, conform art. III din Legea 91/2015, să desfăşoare şi activitate de distribuţie angro de medicamente, pana la data de 1 ianuarie 2016.

La nivel national exista aproximativ 400 de persoane juridice autorizate sa elibereze medicamente catre populatie dar si sa desfasoare activitate de distributie angro de medicamente, unele dintre acestea fiind listate la Bursa de valori Bucuresti. Aceste societati comerciale, in actuala forma de organizare, detin stocuri importante de medicamente pentru a caror valorificare este necesara o perioada de timp. In conditiile aplicarii prevederilor art. 800, alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificările ulterioare, este necesar ca toate aceste societati comerciale sa separe cele doua tipuri de activitati – comertul cu ridicata si cu amanuntul al produselor farmaceutice – ceea ce implica reorganizari substantiale ale activitatii societatilor comerciale.

Pentru separarea activitatilor mentionate se impune respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 – legea societatilor comerciale, a legislatiei care reglementeaza autorizarea noilor societati pentru acest tip de activitati, a prevederilor legale aplicabile pentru piata de capital precum si incheierea de noi contracte cu Casele judetene de asigurari de sanatate, contracte care asigura accesul pacientilor la medicamente compensate si gratuite, decontate din Fondul national unic al asigurarilor sociale de sanatate.

Procedurile de constituire a societatilor, conform Legii nr. 31/1990, republicata, dureaza aproximativ 60 de zile, autorizarea societatilor comerciale pentru derularea de activitati de comert cu ridicata pentru medicamente dureaza 120 de zile. Autorizarea activitatii de comert cu amanuntul al medicamentelor, in conditiile in care se realizeaza transferul activitatii prin vanzarea-cumpararea fondului de comert dureaza 90 de zile iar daca se face transferul activitatii prin fuziune, durata se ridica la 180 de zile. Dupa incheierea tuturor acestor proceduri, pentru societatile care desfasoara activitati cu amanuntul al medicamentelor, se face o evaluare de catre casele de asigurari de sanatate pentru incheierea de noi contracte pentru furnizarea de medicamente.

        Facem precizarea ca  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015 au fost prelungite pana la data de 31.03.2016. In acest context prezenta masura se impune cu atat mai mult cu cat este necesara derularea în condiţii optime a procesului de contractare la nivelul caselor de asigurări de sănătate.

2.Schimbări preconizate              

Prin prezentul act normativ se prelungeste perioada de suspendare a dispozitiilor art. 800 alin.(2) din Legea nr.95/2006, republicata, (fost art. art. 788 alin. (2) cu 90 de zile, respectiv pana la data de 31.03.2016.

3. Alte informaţii           Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei