Marți, 18 Decembrie

Nota de Fundamentare -OUG nr.93/18.12.2012

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la Ordonanţa de urgenţă nr. 93 /2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară


Secţiunea 1
Titlul actului normativ

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii prezentului act normativ


1. Descrierea situaţiei actuale

a) În prezent, piaţa financiară, sectoarele financiare reprezentate de piaţa de capital, asigurările şi fondurile de pensii private sunt supravegheate de următoarele autorităţi: (i) Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, pentru piaţa de capital; (ii) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, pentru sectorul asigurărilor; (iii) Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pentru fondurile de pensii private.

b) În contextul evoluţiilor recente din domeniul supravegherii financiare se impune crearea unui cadru legislativ care să permită integrarea funcţiei de supraveghere la nivel naţional (trecerea de la modelul clasic de supraveghere cu instituţii sectoriale separate către modelul consolidat). Această abordare este consistentă cu viziunea europeană şi urmează principiile noii reforme (arhitecturi) a sistemului financiar european, fiind bazată pe experienţa recentă a unor state membre, precum şi pe recomandările instituţiilor europene în domeniu.

Modelul dominant în Uniunea Europeană este cel al autorităţii de supraveghere unice a sectorului financiar, 15 state membre având în prezent această structură de supraveghere (fie la nivelul băncii centrale, fie ca autoritate distinctă, de tip Financial Supervision Authority-FSA): Cehia, Danemarca, Estonia, Germania, Ungaria, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Austria, Polonia, Slovacia, Finlanda, Suedia şi Marea Britanie. În Bulgaria, de exemplu, Comisia de Supraveghere Financiară este responsabilă cu supravegherea pieţei de capital, a asigurărilor şi a fondurilor de pensii, în timp ce banca centrală este responsabilă cu supravegherea instituţiilor de credit. Cehia, Irlanda, Lituania şi Slovacia au concentrată supravegherea prudenţială a întregului sistem financiar la banca centrală. State membre ale UE, precum Polonia, Marea Britanie, Danemarca, Estonia, Germania, Ungaria, Letonia, Malta, Austria, Finlanda şi Suedia au adoptat modelul unei autorităţi de supraveghere unice a sistemului financiar.

c) Înfiinţarea în România a unei autorităţii integrate de supraveghere financiară, responsabilă cu supravegherea prudenţială a pieţei de capital, a sectorului asigurărilor şi a sistemului de fonduri de pensii private se justifică în cadrul unei dinamici instituţionale la nivel european, ce presupune adaptări succesive ale modelului de supraveghere faţă de realităţi economice în schimbare. Privind spre experienţa altor state, evoluţiile economice şi instituţionale vor putea determina continuarea procesului prin alegerea unuia dintre modelele de integrare a supravegherii prudenţiale a întregului sector financiar sau vor impune menţinerea abordării la nivelul a doua instituţii.

d) Având în vedere riscul ca, în actuala conjunctură, în care se menţin tensiunile generate de criza economică, disfuncţionalităţile constatate, mai ales în ultima perioadă, în activitatea desfăşurată în sectorul pieţei de capital şi cel al asigurărilor, să submineze, prin contaminare, încrederea populaţiei în serviciile oferite de întregul sistem financiar şi în modul în care se realizează supravegherea acestora, se impune adoptarea de urgenţă a unei măsuri de ordin legislativ care să asigure eficientizarea activităţii de supraveghere sectorială realizată în afara ariei de competenţă a băncii centrale.

2. Schimbări preconizate

Prezentul act normativ propune înfiinţarea unei autorităţi de supraveghere financiară în România, care urmează traiectoria instituţională şi legislativă europeană, fără a institui principii noi, şi care se bazează pe elemente ale experienţei juridice şi instituţionale celei mai recente, din câteva state membre (Bulgaria, Cehia, Polonia, etc.), precum şi pe cele mai bune practici europene.

Astfel, se prevede înfiinţarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, ca autoritate integrată a sectorului financiar format din piaţa de capital, sectorul asigurărilor şi fondurile de pensii private, autoritate care va prelua toate funcţiile şi atribuţiile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, autorităţi care se desfiinţează.

Prezentul act normativ are ca obiectiv principal menţinerea si consolidarea încrederii în sistemul financiar românesc prin stabilirea unui cadru de supraveghere a pieţelor, instituţiilor, activităţilor şi instrumentelor financiare la nivel naţional, altele decât cele aflate in aria de competenta a BNR. Prin noul cadru se asigură, totodată, responsabilizarea colectivă a tuturor participanţilor din sistemul financiar naţional, o alocare mai eficientă a resurselor, precum şi realizarea unui mediu competitiv corect pentru toţi participanţii de pe pieţele financiare.

Prezentul act normativ creează condiţiile pentru implementarea şi aplicarea în mod consistent a unui set unic de reguli de supraveghere pentru piaţa de capital, sectorul asigurărilor şi fondurile de pensii private, favorizând adoptarea eficientă şi coerentă a recomandărilor autorităţilor europene de supraveghere.

Înfiinţarea Autorităţii de Supraveghere Financiară permite îmbunătăţirea coordonării, colaborării şi schimbului de informaţii între pieţe şi instituţii, în special pentru asigurarea stabilităţii sectorului financiar aflat in afara ariei de competenta a BNR şi pentru implementarea eficientă a unui plan de acţiune unitar în situaţii de urgenţă. Totodată, coordonarea şi colaborarea instituţională între noua autoritate de supraveghere şi Banca Naţională a României vor asigura elaborarea şi implementarea coerentă, la nivel naţional, a strategiei de menţinere a stabilităţii întregului sistem financiar.
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei