Acordul între România și SUA pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale, supus ratificării

10 Iunie

Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și implementarea măsurilor FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act). Acordul a fost semnat la București în 28 mai 2015 de ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, și însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, Dean Thompson.

Textul Acordului negociat și încheiat între autoritățile române și cele americane este în concordanță cu modelul de Acord FATCA cu reciprocitate, ceea ce implică un schimb reciproc de informații între autoritățile fiscale din cele două state, prin transmiterea informațiilor financiare raportate de instituțiile financiare prin intermediul autorităților fiscale.

Ratificarea acestui Acord va avea următoarele efecte:

  Nu se va aplica impozit cu reținere la sursă în SUA asupra veniturilor obţinute din SUA de către instituțiile financiare din România (ex. dobânzi, dividende etc), iar instituțiile financiare române nu vor fi obligate să rețină impozit asupra anumitor venituri primite de cetățeni sau rezidenți americani care au deschise conturi financiare la astfel de instituţii financiare;
  Simplifică implementarea sistemului de transmitere a informațiilor financiare și reduce din povara administrativă a instituțiilor financiare din România, angajate să efectueze aceste schimburi de informații;
  Crește certitudinea juridică pentru instituțiile financiare din România, iar prin semnarea și, ulterior, ratificarea acestui Acord, acestea vor fi considerate în SUA instituții financiare conforme;
  Instituțiile financiare vor comunica autorităţilor fiscale române informații menţionate în Acord, aferente anului 2014, urmând ca prima raportare a autorităţilor fiscale române către autorităţile fiscale din SUA să se facă în anul 2015, până la data de 30 septembrie;
  Prin încheierea și ratificarea acestui Acord se va completa cadrul juridic bilateral privind schimbul automat de informații în domeniul fiscal. Acest demers va conduce la posibilitatea promovării cooperării în materie fiscală și la combaterea practicilor fiscale evazioniste.

Principalele aspecte cuprinse în acest Acord vizează:

  Persoane pentru care se face raportarea informațiilor fiscale: persoane fizice cetățeni sau rezidenți în SUA, parteneriate sau companii înființate în SUA;
  Definiții legate de teritorialitate, instituții financiare, instrumente financiare, conturi raportabile;
  Tipul de informații care fac obiectul acordului de schimb automat de informații: datele de identificare a persoanelor pentru care se face schimbul de informații, numărul de cont, datele de identificare a instituțiilor financiare care trebuie să facă raportarea etc.;
  Intervalele de timp pentru care se face schimbul de informații;
  Modul de efectuare a schimbului de informații și aspecte legate de aplicarea măsurilor FATCA pentru instituțiile din România;
  Obligațiile și procedurile pe care le au de îndeplinit instituțiile financiare privind identificarea și raportarea conturilor;
  Entități care nu raportează informații financiare și produsele financiare pentru care nu se face raportare.

Informații suplimentare:

FATCA reprezintă un set de prevederi legislative din domeniul fiscal, introduse în legislaţia americană în anul 2010, care se aplică începând cu 1 iulie 2014. Conform acestor prevederi din legislaţia americană, pe cale unilaterală, a fost instituită obligaţia, pentru instituţiile financiare nerezidente în SUA (inclusiv pentru instituţiile financiare române) la care cetăţenii sau rezidenţii americani au deschise conturi, de a transmite în mod automat, direct sau prin intermediul autorităţilor fiscale ale statelor lor de rezidenţă, informaţii financiare legate de cetăţenii sau rezidenţii americani respectivi. Neconformarea acestor instituţii financiare la această obligaţie se sancţionează prin aplicarea unui impozit cu reţinere la sursă de 30% asupra oricăror plăţi de natura dobânzilor, dividendelor, chiriilor, primelor, anuităţilor, compensărilor, remuneraţiilor, onorariilor şi asupra altor câştiguri anuale sau periodice fixe sau determinabile, obţinute din surse americane de respectivele instituţii financiare nerezidente în SUA. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei