Declarații susținute de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Alina Petrescu, la finalul ședinței de guvern

09 Iunie

[Check against delivery]

Alina Petrescu: Bună ziua și bine v-am găsit. Astăzi, în cadrul ședinței de guvern, au fost adoptate o serie de acte normative dintre care o să vă citez câteva. Mai întâi, o Hotărâre privind normele de aplicare a Legii privind insolvența persoanelor fizice. Este o lege care, vă reamintesc, va fi pusă în aplicare începând cu luna septembrie anul acesta, deci, normele metodologice se referă la acel moment. E vorba despre stabilirea modului în care această procedură de insolvență va putea fi declanșată, dar și cum se va face recuperarea creanțelor și vă citez din această hotărâre adoptată astăzi. Pe de o parte, se stabilesc criteriile privind ceea ce înseamnă un nivel de trai rezonabil. Aceste criterii sunt necesare, evident, pentru declanşarea acestei proceduri şi pentru stabilirea modului în care se recuperează, cum vă spuneam, datoriile.

Cum se stabileşte acest nivel de trai rezonabil? E vorba de o comisie de insolvenţă care va lua în calcul câteva criterii care sunt evidenţiate şi detaliate în aceste norme metodologice. Vă dau doar câteva exemple: valoarea coşului minim lunar de consum, valoarea minimă a cheltuielilor profesionale şi/sau de şcolarizare, preţul utilităţilor, al alimentelor şi produselor de bază, componenţa şi structura familiei debitorilor, existenţa sau inexistenţa unor situaţii speciale de sănătate care ţin de integritate fizică, existenţa unor eventuale handicapuri fizice sau de altă natură, cheltuieli minime determinate de creşterea, îngrijirea şi educarea copilului aflat în întreţinerea debitorului. Toate acestea sunt importante pentru a stabili, cum vă spuneam, modul în care se recuperează aceste datorii. /…/ Această procedură cu totul nouă pentru societatea românească, de intrare în insolvenţă a persoanelor fizice, va putea fi aplicată. Cadrul juridic este creat prin adoptarea, astăzi, a acestei hotărâri, cu normele de aplicare a legii.

Tot astăzi, a fost adoptată o ordonanţă de urgenţă care modifică Codul de Procedură Fiscală. E vorba de transpunerea în legislaţia naţională a unei directive europene adoptate anul trecut, care vizează combaterea evaziunii fiscale şi a planificării fiscale agresive. Multinaţionalele vor face raportări în statul de rezidenţă fiscală. Este o ordonanţă care urmăreşte, cum vă spuneam, pe de o parte, combaterea evaziunii fiscale şi a planificării fiscale agresive şi, pe de altă parte, transparentizarea activităţilor acestor companii multinaţionale. Aceste grupuri de întreprinderi vor fi obligate să furnizeze în raportul pentru fiecare ţară în parte, depus anual, şi pentru fiecare jurisdicţie fiscală în care desfăşoară activităţi economice, cuantumul veniturilor, cuantumul profiturilor anterioare impozitării veniturilor şi al impozitelor pe venit plătite sau acumulate. De asemenea, sunt şi alte obligaţii de raportare pe care le vor avea în urma transpunerii acestei directive europene, cum ar fi numărul de salariaţi, capitalul declarat, profitul nedistribuit şi imobilizările corporale din fiecare jurisdicţie fiscală. Între state va exista un schimb automat al acestor rapoarte depuse de companiile multinaţionale. De asemenea, tot astăzi, a fost adoptat un memorandum privind strategia datoriei publice pentru perioada 2017-2019. Vă reamintesc că este o obligaţie a Guvernului ca o dată la doi ani să întocmească această strategie. Ea vine în continuarea precedentei, cea care viza perioada 2016-2018. De asemenea, acest document va fi transmis spre informare Parlamentului şi vine în concordanţă cu indicatorii bugetari prevăzuţi în strategia fiscal-bugetară adoptată de acest guvern. E vorba de modul în care va fi asigurat necesarul de finanţare al administraţiei publice centrale, la costuri cât mai mic, pe termen mediu şi lung, de asemenea, limitarea riscurilor asociate portofoliului datoriei publice guvernamentale.

Tot astăzi, în cadrul şedinţei de guvern, Ministerul Energiei a prezentat o notă de informare privind situaţia Societăţii Electrocentrale Bucureşti, mai cunoscută poate ca ELCEN. În urma unei întâlniri pe care ministrul energiei, domnul Toma Petcu, a avut-o chiar ieri cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a agreat o soluţie, evident, o să vă spun imediat care este propunerea agreată, dar ea depinde şi de avizul Consiliului Concurenţei, care a fost deja solicitat. Acţiunile ELCEN ar urma să fie scoase la vânzare, aceasta a fost propunerea Ministerului Energiei, scoase la vânzare, iar Primăria Capitalei şi-a manifestat intenţia de a achiziţiona aceste acţiuni. Vă repet, se aşteaptă, a fost deja solicitat şi este aşteaptat punctul de vedere al Consiliului Concurenţei pe această problemă. De asemenea, pentru că am văzut că circulă în spaţiul public o serie de informaţii legate de o intenţie a Guvernului de a modifica legea privind accesul la informaţii publice, celebra Lege 544/2001. Vreau să vă spun cu toată fermitatea că nu există vreo intenţie de a abroga această lege. În urma unor discuţii pe care Ministerul Consultării Publice şi al Dialogului Social le-a avut cu reprezentanţi ai mai multor instituţii publice, s-a reliefat faptul că există nişte lacune în aplicarea acestei legi, în consecinţă ministerul a cerut puncte de vedere în acest sens de la toate instituţiile publice, acum se aşteaptă aceste puncte de vedere. Care este scopul? În nici un caz limitarea accesului public, ci, din contră, facilitarea accesului şi o să vă dau un singur exemplu cu care cred că veţi rezona cu toţii. Există anumite teme de interes public care generează într-un moment sau altul multiple cereri din partea cetăţenilor, din partea presei, care, toate, ajung la instituţiile publice. Instituţiile publice, prin funcţionari, sunt obligate să răspundă fiecărui petent în parte. Ideea ar fi ca, dacă în urma consultării va rezulta că aşa se va operaţionaliza activitatea pe această lege 544, un răspuns pe o temă de interes larg într-un moment sau altul să fie publicat pe site-ul instituţiei, pentru ca cetăţenii să aibă acces mai uşor şi funcţionarii publici să nu mai fie obligaţi să facă "n" răspunsuri la "n" întrebări pe aceeaşi temă. Cam asta am avut pentru astăzi. Dacă aveţi întrebări.

Reporter: Legat de normele de aplicare pentru legea insolvenţei persoanelor fizice, înţelegem că de la data de 1 septembrie orice român aflat în această situaţie de a nu-şi mai putea plăti ratele ar putea să declanşeze procedura de insolvenţă sau mai este nevoie şi de stabilirea altor paşi tehnici pentru această procedură?

Alina Petrescu: Normele metodologice stabilesc exact toţi paşii tehnici, inclusiv modul în care va fi stabilită acea comisie care va încerca să facă o mediere, cât poate dura această mediere, cum vă spuneam, care e nivelul de trai rezonabil. De exemplu, se poate pune problema valorificării locuinţei, domiciliului respectivei persoane. Va exista posibilitatea pentru acea persoană să solicite să păstreze acea locuinţă, dar sub formă de închiriere, şi se va stabili cuantumul acestei chirii în vederea recuperării creanţei.

Reporter: Şi aş mai avea o întrebare. Comisiile de insolvenţă, ştiu că a fost o problemă pentru constituirea acestor comisii, sunt ele constituite, în ce stadiu este această problemă a comisiilor? Şi administratorii, dacă vor exista, administratorii care se vor ocupa practic de insolvenţele persoanelor fizice.

Alina Petrescu: Normele metodologice se ocupă de toate aceste aspecte, nu puteau fi constituite comisiile înaintea adoptării şi publicării acestor norme metodologice. În document se face referire inclusiv la modul de remunerare a celor care se vor ocupa de administrare, cei care vor face parte din comisie, deci, toate aceste lucruri apar în normele metodologice.

Reporter: Eu v-aş întreba, în completarea a ceea ce a spus şi colega mea: vor exista comisii pe judeţ, vor exista comisii… cum vor fi acestea, vor unele de la centru care vor pleca în teritoriu? Cam care va fi procedura? Aşa, ca să înţelegem exact cum se va întâmpla, după ce legea va intra în vigoare.

Alina Petrescu: Da, va exista şi o comisie centrală, care va stabili în mare modul de funcţionare a subcomisiilor. Nu ştiu să vă spun în momentul ăsta dacă va fi vorba de subcomisii care vor fi formate la nivel judeţean sau de unitate administrativ-teritorială mai mică. Vă promit că studiez şi revin cu un răspuns.

Reporter: În nota prezentată de Ministerul Energiei este prezentată şi o valoare estimativă a acţiunilor care ar urma să fie scoase la vânzare?

Alina Petrescu: Se vorbeşte despre scoaterea la vânzare la nivelul pieţei. Ce vă mai pot preciza este că nu există un orizont de timp în momentul ăsta. Adică, în această notă nu s-a spus şi, din ce înţeleg, nici în discuţia dintre cei doi oficiali, ministrul energiei şi primarul capitalei, o să scoatem acţiunile la vânzare într-un timp de, pentru că, cum vă spuneam, se aşteaptă acel aviz de la Consiliul Concurenţei.

Reporter: Şi dacă ar veni altcineva să preia acele acţiuni sau ar fi o negociere directă - cum?

Alina Petrescu: Totul depinde de avizul Consiliului Concurenţei. De asta a fost cerut avizul şi se va vedea exact ce spun cei de la consiliu.

Reporter: Şi acea datorie de 3,6 miliarde de lei a RADET către...

Alina Petrescu: Nu s-a discutat, cel puţin în şedinţa de guvern de astăzi.

Reporter: Nu, dar ar urma să dispară în urma cumpărării acţiunilor?

Alina Petrescu: Asta probabil va face obiectul unei alte negocieri, discuţii. Sunt înclinată să spun că şi asta depinde foarte mult de avizul Consiliului Concurenţei.

Reporter: Care este pachetul de acţiuni din program...

Alina Petrescu: Care este pachetul de acţiuni?

Reporter: ... dacă este integral sau majoritar?

Alina Petrescu: Asta nu ştiu să vă spun. Din nou, mă informez şi revin, deci, care e mărimea pachetului de acţiuni, sigur...

Reporter: Dar discuţiile au fost purtate în contextul în care asta ar rezolva problema ELCEN-ului şi înainte de fiecare iarnă?

Alina Petrescu: Se caută soluţii. S-a discutat de asemenea despre semnarea unei convenţii între cele trei părţi: RADET, ELCEN şi Romgaz, pentru a asigura furnizarea agentului termic şi în sezonul rece care urmează, 2017-2018. Evident, se caută cele mai bune soluţii. Vom vedea dacă aceasta este cea pe care şi Consiliul Concurenţei o consideră optimă pentru rezolvarea problemei. Vă rog!

Reporter: Pe 544, câteva precizări, vă rog! Aţi făcut referire la faptul că dacă există o cerere din partea unei persoane fizice, persoane juridice privind anumite informaţii, dacă ele sunt solicitate în mod continuu, urmează să fie publicate la nivel de site al primăriilor şi al instituţiilor respective, iar dacă eu vin cu intenţia de a cere această informaţie, răspunsul meu care este, mă trimite pe site, să-l consult?

Alina Petrescu: Subliniez, este o discuţie aflată în stadiu incipient. V-am dat doar un exemplu...

Reporter: Aţi dat un exemplu.

Alina Petrescu: ... ca să înţeleagă toată lumea că nu este vorba în nici un caz despre vreo intenţie de restrângere a drepturilor cetăţeanului de acces la aceste informaţii publice.

Reporter: Nu, am observat şi din declaraţii, şi din...

Alina Petrescu: Nu, este absolut la început. Nici măcar nu s-au primit punctele de vedere de la instituţiile publice, deci va trebui să aşteptăm momentul în care va exista un proiect fizic de propunere, cu propunerea aceasta.

Reporter: Ok, deci doar o discuţie preliminară... Mulţumesc!

Alina Petrescu: Vă rog!

Reporter: Eu aş reveni puţin la discuţia transferului ELCEN. Ce s-ar întâmpla cu datoriile?

Alina Petrescu: Transferului ELCEN?

Reporter: Transferul ELCEN... de la guvern către primărie?

Alina Petrescu: Nu e un transfer.

Reporter: Vroiam să vă întreb ce s-ar întâmpla cu datoriile pe care le are RADET către ELCEN şi ELCEN către furnizor.

Alina Petrescu: Păi, am răspuns acestei întrebări. Repet, trebuie să avem un aviz de la Consiliul Concurenţei. S-au solicitat puncte de vedere pe toate aceste aspecte, care evident că sunt în atenţia ministerului şi în atenţia primăriei. Atunci când acest aviz va sosi, cu siguranţă vom putea veni cu mai multe informaţii şi amănunte. Mulţumesc! Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei