Guvernul a aprobat criteriile de evaluare aplicabile în cazul certificării unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare

18 Februarie

Executivul a aprobat, printr-o Hotărâre, normele metodologice pentru evaluarea unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare, acest act normativ fiind reanalizat și reavizat, odată cu învestirea noului guvern.
Prin actul normativ, se introduc criterii de evaluare care ţin seama de aspecte privind capacitatea şi performanţa în plan ştiinţific şi/sau tehnic, precum şi impactul şi eficienţa economică a activităţilor de cercetare-dezvoltare desfășurate. 
Criteriile de evaluare, care vor fi aplicate de către echipele de evaluatori specializați, desemnați de Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare sunt:
•    calitatea activității de cercetare-dezvoltare și a resursei umane;
•    calitatea și fezabilitatea planului de dezvoltare;
•    eficiența și calitatea actului managerial la nivel tehnico-științific, economic și administrativ;
•   utilitatea și recunoașterea rezultatelor cercetării și modul de valorificare, precum și impactul și eficiența economică și socială a aplicării acestora;
•    adecvarea infrastructurii la specificul domeniului tehnico-științific al unității sau instituției.

Pe baza unui raport final de evaluare, Colegiul consultativ propune ANCSI emiterea deciziei privind certificarea, recertficarea, neacordarea sau retragerea certificării. Certificarea sau recertificarea se acordă pentru o perioadă de cel mult 5 ani, la un interval de minimum 2 ani.

Proiectul Hotărârii de Guvern se află în dezbatere publică pe site-ul MENCȘ, la adresa http://www.edu.ro/index.php/articles/23856 

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei