Guvernul a aprobat Tezele prealabile ale viitorului Cod Administrativ al României

23 Martie

Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, printr-o Hotărâre, Tezele prealabile ale viitorului Cod Administrativ al României, pe care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) intenționează să îl finalizeze în toamna acestui an.

Tezele prealabile indică aspectele care trebuie soluționate în viitorul Cod Administrativ, legate de prevederi incomplete, neunitare şi, uneori, contradictorii, conținute de cele 18 acte normative care reglementează, în prezent, administrația centrală şi locală.

Astfel, noul Cod Administrativ va unifica legislația actuală în domeniul administraţiei prin asigurarea unei terminologii unitare pentru aceleași realități juridice, prin completarea, corelarea și clarificarea aspectelor legate, în principal, de:

 • ocuparea funcțiilor publice
 • incompatibilitatea între funcția de viceprimar şi funcția de consilier local
 • regimul juridic al proprietății publice şi private a statului în unităţile administrativ-teritoriale

Nu în ultimul rând, prin elaborarea unui astfel de Cod Administrativ legislaţia administrației publice va fi mai ușor de parcurs și de înțeles de către funcționari și cetățeni.

Domeniile care vor face obiectul de reglementare al noului Codului Administrativ sunt:

 1. administraţia publică centrală,
 2. prefectul, instituția prefectului și serviciile publice deconcentrate;
 3. administraţia publică locală,
 4. statutul funcționarilor publici și statutul juridic aplicabil personalului contractual din administrația publică,
 5. exercitarea dreptului de proprietate publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale,
 6. răspunderea administrativă;
 7. serviciile publice.

De menționat că legislația Uniunii Europene nu conține prevederi privind codificarea actelor normative din administrația publică.

Informații suplimentare:

Intenția Guvernului României de a unifica în coduri cadrul legal din domeniul administrației publice, prin intermediul unui Cod administrativ și a unui Cod de procedură administrativă, a fost statutată încă din anul 2001, în cadrul programelor de guvernare și programelor legislative.

În prezent, prioritatea Guvernului privind elaborarea codurilor, privite ca instrument principal de simplificare a legislației, este reiterată în Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-20120, aprobată prin HG nr. 909/2014, și în Strategia privind mai buna reglementare 2014-2020, aprobată prin HG nr. 1076/2014.

În anul 2011, a fost finalizat un prim proiect de Cod administrativ, care, începând cu 2014, este actualizat din perspectiva luării în considerare atât a modificărilor legislative survenite, cât și a noilor propuneri de modificare a unor acte normative aflate în diferite stadii de elaborare la nivelul MDRAP. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei