Informație de presa privind actele normative adoptate în ședința de guvern din 13 ianuarie 2016

13 Ianuarie

    
I.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Înţelegerii între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Cehă privind cooperarea în domeniul silviculturii, semnată la Bucureşti, la data de 9 iunie 2015
2.    HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 5 alin. (1) din  Hotărârea  Guvernului nr. 776/2015 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe
3.    HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''R 113-Penitenciar Giurgiu''
4.    HOTĂRÂRE privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destina ţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destina ţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" pentru anul 2016
5.    HOTĂRÂRE privind constituirea comisiilor de insolvenţă la nivel central şi teritorial prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanei fizice
6.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.334/2006 privind fina ţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
7.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11 din 9 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului

 

II.    MEMORANDUMURI

1.    A) - MEMORANDUM cu tema: Constituirea unui grup de lucru care să elaboreze proiectul de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
B) - MEMORANDUM cu tema: procedura şi calendarul consultărilor pe legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
2.    MEMORANDUM cu tema: Constituirea unui grup de lucru în vederea elaborării unui mecanism transparent de stabilire a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

III.    INFORMĂRI
1.    INFORMARE referitoare la cea de a patra ediţie a Programului Oficial de Internship - Guvernul României

IV.    NOTE
1.    NOTĂ privind Planul Anual de Lucru al Guvernului 2016 Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei