INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 25 februarie 2015, ora 12.00

25 Februarie

I.    PROIECTE DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE   privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora

II.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Control a Tuberculozei în România 2015-2020
2.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice
3.    HOTĂRÂRE privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune
4.    HOTĂRÂRE privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de comunicaţii electronice şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora
5.    HOTĂRÂRE privind rechemarea unui consul general 
6.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General
7.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
8.    HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.15 din HG nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
9.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud
10.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Slimnic, judeţul Sibiu
11.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei municipiului Topliţa, judeţul Harghita
12.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Horoatu Crasnei, judeţul Sălaj 
13.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Recea, judeţul Maramureş
14.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit.c) şi d) din anexa nr.3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014

III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu privire la Master Planul general de Transport al României
2.    MEMORANDUM cu tema: - aprobarea raportului negocierii Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 200 mil.euro în vederea susţinerii implementării Proiectului privind învăţământul secundar; - aprobarea semnării textului negociat al Acordului de împrumut (inclusiv a Scrisorilor Suplimentare); - acordarea împuternicirii de semnare a Acordului de împrumut Ministrului Finanţelor Publice
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea aderării Ministerului Culturii în cadrul reţelei Traduki  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei