INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 30 decembrie, ora 10.00

30 Decembrie

I.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov
2.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare
3.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare
4.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale şi de modificare şi completare a unor acte normative
5.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din   Legea 91/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
6.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare

II.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite 
2.    HOTĂRÂRE pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
3.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare
4.    HOTĂRÂRE pentru stabilirea contribuţiei financiare a României la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)
5.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2016
6.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de colaborare între Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), semnat la București, la 2 noiembrie 2015
7.    HOTĂRÂRE pentru suplimentarea numărului maxim de posturi ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie
8.    HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al municipiului Turda, judeţul Cluj
9.    HOTĂRÂRE privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundaţiile din primăvara şi vara anului 2014 şi pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, precum şi a structurii autorităţilor de implementare pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
10.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a Programului "Prima casă"
11.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii  227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
12.    HOTĂRÂRE privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Energetic Naţional în perioada 1 ianuarie-31 martie 2016, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional 
13.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii

III.    BUGETE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
1.    HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HG nr. 498/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Conservare şi Închidere a Minelor "CONVERSMIN" S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
2.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea NEPTUN-OLIMP - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
3.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea LITORAL - S.A., aflată sub autoritatea  Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
4.    HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HG nr. 406/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională a  Apelor Minerale S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
5.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul  2015 al S.C. ACTIVE CONEXE S.A. Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea privind semnarea Înţelegerii între autorităţile competente ale Statelor Unite ale Americii şi ale României, conform art.3 punctul 6 al Acordului între România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA, ratificat prin Legea nr.233 din 8 octombrie 2015
2.    MEMORANDUM cu tema: Finalizarea negocierilor şi semnarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Banca Mondială privind Parteneriatul pentru Modernizarea Administraţiei Publice şi Sprijin pentru Reformele Structurale

V.    NOTE
1.    NOTĂ privind acordarea de asistenţă umanitară în anul 2015

VI.    INFORMĂRI
1.    NOTĂ DE INFORMARE privind procesul de modernizare a activităţii consulare, derulat în intervalul 2011-2015, şi priorităţile pentru anul 2016
2.    INFORMARE referitoare la Legea nr.346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei