INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 11 noiembrie, ora 12.00

11 Nov

 

I.    PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti, la 24 decembrie 2013 şi a amendamentului la acesta convenit prin Contractul de amendare şi reconfirmare a Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) semnat la București la 16 mai 2014

II.    PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1.    PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri bugetare referitoare la plata sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (primă lectură)

III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRE
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, a bugetului Ministerului Afacerilor Externe pentru acoperirea cheltuielilor pentru organizarea şi dotarea secţiilor de votare din străinătate, precum şi pentru alte materiale necesare procesului electoral la aceste secţii de votare
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 478/2014 privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2014
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pe anul 2014 la titlul ''Cheltuieli de personal'' pentru plata titlurilor executorii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei 1 la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suspendarea cursurilor universitare, în zilele de 14 şi 17 noiembrie 2014
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2014 a sumei prevăzută ca justă despăgubire pentru unele imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 685/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Varianta de ocolire Lugoj”
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată, situat pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru realizarea unei amenajări pentru protecţia lucrării publice de interes naţional "Lărgire la 4 benzi DN 5 Adunaţii Copăceni - Giurgiu, km 23+200 - km 59+100
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
- MEMORANDUM cu tema: Aprobarea suplimentării numărului de personal pentru anul 2014 la S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 526/2014 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de fenomenul de secetă şi de incendiile de pădure şi vegetaţie care au afectat România în anul 2012
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Statistic Naţional Anual 2015
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională  Anticorupție, pentru anul 2014
 
14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.595/2009 pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare


IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Măsuri pentru creşterea competitivităţii şi profitabilităţii Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.

V.    INFORMĂRI
1.    INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor  pentru preşedintele României din anul 2014

VI.    PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ''Lege pentru modificarea art.169 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice'' iniţiată  de doamnele deputat Lucreţia Roşca şi Marin Laura şi de domnii deputaţi Pâslaru Florin-Costin şi Ştefan Viorel din Grupul parlamentar al PSD (Bp.335/2014) Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei