INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 18 decembrie, ora 13.00

18 Decembrie

I.    PROIECTE DE LEGE ŞI ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul  Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi academice  administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la Washington, la 22 octombrie 2013
2.    PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind aprobarea scoaterii de la 
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de  energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie

II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRE
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art.2 din Hotărârea Guvernului 
nr.186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 2013
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr.475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru  modificarea Hotărârii Guvernului nr.183/2005 privind înfiinţarea pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la înfiinţarea reciprocă a Institutului /Centrului Cultural, semnat la Bucureşti, la 25 noiembrie 2013
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea nivelului total al compensaţiilor băneşti, a criteriilor şi metodologiei de evaluare a pagubelor, precum şi a modalităţilor  concrete de stabilire şi plată a cuantumului compensaţiei pentru fiecare salariat al  Ambasadei României la Tripoli afectat de conflictul intern armat
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Societatea Informaţională la titlul "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata  unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Structurii organizatorice şi Statutului Academiei de Ştiinţe Militare
14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ciolpani, judeţul Ilfov
15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Tufeni, judeţul Olt
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Valea Călugărească,  judeţul Prahova
17.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Aninoasa, judeţul Dâmbovița
18.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Nădlac, judeţul Arad
19.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Coţofenii din Faţă, județul Dolj
20.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Fundeni, judeţul Călărași
21.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Odobeşti, judeţul Vrancea


III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Desemnarea Ministerului Educaţiei Naţionale în calitate de  Autoritate Naţională pentru Programul Uniunii Europene în domeniul educaţiei, formării profesionale, tineretului şi sportului - Erasmus+ şi a Agenţiei Naţionale pentru programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, în calitate de  Agenţie naţională pentru programul Erasmus +(2014+2020)
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului de colaborare în domeniile ştiinţei, educaţiei, culturii, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Austria pentru anii 2013-2017
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere privind  consultările politice bilaterale între Ministerul Afacerilor Externe al României şi  Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Islamice Pakistan
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobare pentru iniţierea de negocieri în vederea încheierii unui acord între Guvernul României şi Guvernul Insulelor Virgine Britanice privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal
IV. PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Torturii”,  iniţiată de doamna senator UDMR Biró Rozalia Ibolya şi un grup de senatori –  Grupurile parlamentare ale UDMR, PSD, PNL, PD-L, PP-DD (Plx. 423/2013)
2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”, iniţiată de domnul deputat PSD Cătălin Marian Rădulescu şi un grup de deputaţi aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL, PP-DD (Bp. 612/2013)
3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru protejarea rezervei de gaze naturale a României şi interzicerea exploatării resurselor naturale prin metode neconvenţionale care periclitează siguranţa mediului”, iniţiată de domnul senator Sebastian Grapă – Grupul parlamentar al PNL (Bp. 581/2013)
4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat”, iniţiată de domnul deputat UDMR Szabó Ödön şi un grup de deputaţi aparţinând Grupurilor parlamentare ale UDMR, PD-L, PP-DD, PNL, Minorităţilor Naţionale (Bp. 637/2013)
5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”, iniţiată de doamna deputat Camelia-Margareta Bogdănici – Grupul parlamentar al PDL (Bp 610/2013)
6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru interzicerea manifestărilor şi organizaţiilor de tip extremist, iniţiată de domnul deputat Mihai-Bogdan Diaconu – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 558/2013)
7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura”, iniţiată de domnul deputat PSD Vasile Mocanu şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL, PD-L, PP-DD (Bp 615/2013)
8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 226/29.11.2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961”, iniţiată de domnul deputat PNL Nechita Adrian Oros şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PNL (Bp 640/2013)
9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 103/2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului”, iniţiată de domnul deputat PP-DD Tudor Ciuhodaru (Bp. 570/2013)
10.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, iniţiată de doamna deputat Alina Gorghiu aparținând Grupului parlamentar al PNL (Bp. 557/2013)
11.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 a Educației Fizice și Sportului, iniţiată de domnul deputat Cornel Itu și alți 12 deputați PSD și 1 PNL (Bp. 608/2013)
12.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, iniţiată de 11 senatori aparținând Grupului parlamentar al PP-DD (Bp 447/2013)
13.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii Farmaciei nr.266/2008, republicată, iniţiată de domnul deputat Petru Movilă aparținând Grupului parlamentar al PDL (Bp. 542/2013)
14.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, iniţiată de domnul deputat Daniel Oajdea aparținând Grupului parlamentar al PP-DD (Bp. 549/2013)
15.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”, iniţiată de domnul senator PP-DD Ioan Iovescu (Bp. 683/2013)
16.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, iniţiată de domnii senatori Ion Luchian, Popa Florian și Boeriu Valeriu-Victor - PNL și alți 18  parlamentari PNL, PSD, UDMR (Bp. 445/2013)
17.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului Propunerea legislativă intitulată „Lege pentru declararea zilei de 10 mai – Ziua Declarării Independenţei României”, iniţiată de domnul deputat Gigel Ştirbu şi de un grup de deputaţi – PNL, PP-DD (L. 430/2013). Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei