INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 07 ianuarie, ora 12.00

07 Ianuarie

I.    PROIECTE DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE privind înfiinţarea Regiei Autonome "Administraţia Canalului Siret-Bărăgan"

Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege prin care se creează condiţiile pentru redeschiderea lucrărilor la Canalul Siret - Bărăgan. În acest sens, se înfiinţează Regia Autonomă Administrația Canalului Siret – Bărăgan care va întocmi studiile și documentațiile tehnico – economice necesare proiectării și realizării canalului, va achiziţiona serviciile de consultanţă de specialitate, utilajele, instalațiile și echipamentele, va efectua recepţia lucrărilor şi, ulterior va asigura  exploatarea şi întreţinerea acestuia. Prin realizarea canalului se estimează obţinerea unor sporuri de recoltă cu o valoare anuală de circa 120 milioane euro.

2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A prin reorganizarea Regiei Autonome Administraţia Naţională a Drumurilor din România''

Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege care va fi dezbătut de Parlament în procedura de urgență. Actul normativ introduce o serie de dispoziții prin care se creează un mecanism eficient de informare a beneficiarului lucrărilor de execuție în ce privește identitatea și nivelul de implicare ale eventualilor subcontractori / furnizori / prestatori ai antreprenorului general. De asemenea se introduce un mecanism de garantare a plăților datorate de antreprenorul general subcontractorilor / furnizorilor / prestatorilor. Prin aceste dispoziții antreprenorul general nu mai poate întârzia execuția lucrărilor sau majora prețul contractului și, în același timp se asigură un tratament corect al subcontractorilor / furnizorilor / prestatorilor.

II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRE 
1.    HOTĂRÂRE privind completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

Guvernul a aprobat aceasta Hotărâre. 

2.    HOTĂRÂRE privind completarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.175/2010

Guvernul a aprobat această Hotărâre.

3.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ''Prima casă”

Guvernul a aprobat aceasta Hotărâre.

4.    HOTĂRÂRE privind completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală

Guvernul a aprobat aceasta Hotărâre.

5.    HOTĂRÂRE privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică

Prin Hotărârea adoptată de Guvern, se înființează Comitetul Tehnic de Securitate Aeronautică, structură fără personalitate juridică, prin care Ministerul Transporturilor va avea un cadru de consultare pentru identificarea și analizarea tuturor aspectelor referitoare la securitatea aviației civile și coordonare a operatorilor aeroportuari, transportatorilor aerieni și entităților care aplică standarde de securitate a aviației civile. Înființarea acestui organism nu presupune majorarea cheltuielilor din cadrul Bugetului de venituri și cheltuieli al MT.

6.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Guvernul a aprobat aceasta Hotărâre.

7.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor oraşelor Cisnădie şi Copşa Mică, judeţul Sibiu

Guvernul a aprobat această Hotărâre.

8.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Orlat, judeţul Sibiu

Guvernul a aprobat această Hotărâre.

9.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Creţeni şi Sălătrucel, judeţul Vâlcea
Guvernul a aprobat această Hotărâre.

10.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Vânători, judeţul Mureş
Guvernul a aprobat această Hotărâre.

11.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a aprobat aceasta Hotărâre.
                           
III.    NOTE
1.    NOTĂ privind stadiul de realizare a lucrărilor la magistrala de metrou Drumul Taberei-Pantelimon

Ministerul Transporturilor a prezentat nota săptămânală cu stadiul de realizare a lucrărilor la magistrala 5 de metrou Drumul Taberei - Pantelimon. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei