INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiecte și acte normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 16 martie

16 Martie

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de garanţie între Statele membre UE şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din Statele din Africa, Caraibe şi Pacific, şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului privind administrarea arieratelor între Statele Membre UE şi Banca Europeană de Investiţii privind procedurile de plată şi rambursare în cadrul Acordului de Garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiții din Statele din Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, semnate de România, în data de 1 iulie 2015, la Bucureşti

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură de transport transeuropeană, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de Înțelegere între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Asistenţa pentru Implementarea Proiectelor Finanţate prin Intermediul Instrumentelor Structurale ale Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 2 februarie 2016

2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României și Banca Mondială cu privire la Parteneriatul pentru Modernizarea Administraţiei Publice şi Sprijinirea Reformelor Structurale,  semnat la Bucureşti la 11 ianuarie 2016

3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere privind Sprijinul pentru Implementarea Proiectelor, între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxemburg la 21.12.2015 şi la Bucureşti la 23.12.2015

4. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

5. HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

6. HOTĂRÂRE pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1853/2015 al Comisiei de acordare a unor ajutoare excepționale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creșterii animalelor

7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

IV. BUGETE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională ''Imprimeria Naţională''-S.A

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei autonome ''Imprimeria Băncii Naţionale a României'' din subordinea Băncii Naţionale a României

V. MEMORANDUMURI

1. Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Aranjamentului de implementare între Autorităţile Desemnate ale României şi Statele Unite ale Americii privind detaliile tehnice ale facilităţilor şi zonelor convenite pentru implementarea Acordului între România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României

VI. NOTE

1. NOTĂ privind stadiul implementării Strategiei Naționale în domeniul Achizițiilor Publice – luna martie 2016

VII. PUNCTE DE VEDERE

1. Puncte de vedere cu privire la 10 propuneri legislative parlamentare. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei