INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiecte și acte normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 18 februarie

18 Februarie

    
I.    PROIECTE DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apărării între Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015    
2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului                            
                                        
II.    HOTĂRÂRE        
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe şi legume    
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Regatul Haşemit al Iordaniei, semnat la Amman, la 3 octombrie 2015    
3.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale    
4.    HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine    Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2016    
5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Kârgâze cu privire la desfiinţarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la Bişkek, la 16 iunie 2015
6. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Agenţia Naţională Antidrog, în domeniul public al Comunei Tîrgşoru Vechi şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
7.    HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi de imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al Municipiului Orăştie şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Bărbuleşti, Ciochina, Grindu și Valea Măcrişului, judeţul Ialomiţa        
9. HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate    
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri  şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român" aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor    
11. HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice pentru  evaluarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare    
12. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor
13. HOTĂRÂRE pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea Legii 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților
14. HOTĂRÂRI privind numiri/eliberări din funcție de prefect și subprefect
15. HOTĂRÂRE privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgență, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016
            
III.    MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern prin Secretariatul General al Guvernului a unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Buşteni privind emiterea unei hotărâri ce are ca obiect trecerea imobilului ''Monumentul Eroilor-Cruce'', de pe Masivul Caraiman, din domeniul public al oraşului Buşteni, judeţul Prahova, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale    
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Tratatului de extrădare între România şi Republica Argentina
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea planurilor de management pentru arii naturale protejate, condiţionalitate pentru finalizarea implementării proiectelor finanţate în cadrul Axei Prioritare 4 "Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii" a Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013        
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea numirii domnului Ion GHIZDEANU, Preşedinte, cu rang     de secretar de stat al Comisiei Naţionale de Prognoză, în calitate de membru al Consiliului de     administraţie al Fondului Naţional de Garantare pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN.        

IV.    INFORMĂRI    
1.    INFORMARI privind activitatea Consiliului Concurenţei în domeniul ajutorului de stat desfăşurate în semestrul I 2015 şi semestrul II 2015                

V.    PUNCTE DE VEDERE
1.    Puncte de vedere cu privire la 14 propuneri legislative parlamentare
2   Puncte de vedere asupra unor propuneri legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară la data de 18 noiembrie 2015, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate                 Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei