INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 5 iulie 2018

05 Iulie


I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2017
2. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017
3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
4. PROIECTUL LEGII tineretului
5. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
6. PROIECT DE LEGE privind ratificarea acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opțiune de amânare a tragerii până la apariția unei catastrofe (CAT-DDO) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 iulie 2018


II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă 


III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea familiilor afectate de inundaţiile din perioada iunie - iulie 2018
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Bacău, Botoşani, Buzău, Covasna, Dâmboviţa şi Neamţ 
3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2018-2020 
4. HOTĂRÂRE privind trecerea unei părţi dintr-un bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Dâmboviţa în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Târgoviştei 
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Regiei Autonome ''Imprimeria Băncii Naţionale a României'', aflată în subordinea Băncii Naţionale a României 
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2017 
7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Modernizare DN 2L Soveja-Lepşa km 60+145 - km 70+277", judeţul Vrancea
8. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" S.A. Constanţa 
9. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unor immobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor 
10. HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Folclorice "Someşul Napoca" ca fiind de utilitate publică
11. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Realizare complex multifuncţional de pregătire, pavilion administrativ şi modernizare reţele utilităţi în cazarma 3503 Bucureşti''
12. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării 
13. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale - Universitatea din Craiova în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Caracal"
14. HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi 
15. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii 
16. HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 50 la Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001, privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea
17. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001, privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea 
18. HOTĂRÂRE pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj
19. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Polovragi, judeţul Gorj
20. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Şieu-Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud
21. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Unirea, judeţul Brăila
22. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi
23. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Lisa, judeţul Braşov
24. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Dragalina, judeţul Călăraşi
25. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Corbu, judeţul Harghita
26. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Săcălăşeni, judeţul Maramureş
27. HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
28. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020
29. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al municipiului București de către domnul Petcu Adrian
30. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Constanța de către domnul Albu Ioan
31. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al municipiului București de către doamna Cliseru Speranța
32. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor 
33. HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.830/2016 pentru aprobarea Programului național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane, precum și pentru completarea unor acte normative și pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora


IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Oferirea unui tablou aflat în patrimoniul Ministerului Afacerilor Externe Curţii Penale Internaţionale
2. MEMORANDUM cu tema: Iniţierea de negocieri cu autorităţile americane pentru includerea României în lista statelor ai căror cetăţeni beneficiază de facilităţile Programului "Global Entry"
3. MEMORANDUM cu tema: Încheierea unui acord privind înfiinţarea unui punct de trecere a frontierei româno-bulgare
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii Acordului de cooperare între Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Sănătăţii Publice din Republica Cuba în domeniul sănătăţii
5. MEMORANDUM cu tema: Înfiinţarea Grupului de Lucru pentru elaborarea strategiei naţionale în vederea reglementării, implementării şi optimizării tehnologiilor digitale SMARTCITY în România
6. MEMORANDUM cu tema: Anunțarea intenției României de extindere a sprijinului financiar acordat Forțelor Naționale Afgane de Securitate (ANDSF) în perioada 2018-2024


V. RAPOARTE
1. Raport de activitate al Autorităţii pentru Reformă Feroviară pentru anul 2017


VI. PUNCTE DE VEDERE
1. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (Bp. 267/2018)
2. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru instituirea Anului Cărții în România (Bp. 158/2018, L367/2018)
3. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea și modificarea articolelor 9 și 101 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Plx. 348/2018)
4. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 25 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (Plx. 157/2018)
5. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 272 din 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (Bp. 178/2018)
6. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Politici Parlamentare, Parlamentarism şi Proceduri Legislative (Bp. 205/2018)
7. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (Bp. 217/2018)
8. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp. 208/2018)
9. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului, precum şi pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului „Palatul Parlamentului” (Bp. 264/2018, L.372/2018)
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei