INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 7 decembrie 2018

07 Decembrie


I.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă
2.    PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
3.    PROIECT DE LEGE privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene
2.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
3.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile
4.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea unor termene

III.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
2.    HOTĂRÂRE pentru modificarea art.10 alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr.1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
3.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2018
4.    HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unor părţi din acesta din administrarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare în administrarea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Mehedinţi şi Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Mehedinţi
5.    HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018
6.    HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
7.    HOTĂRÂRE privind rechemarea şi numirea unui consul general
8.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019
9.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2018-30 iunie 2019
10.    HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
11.    HOTĂRÂRE pentru modificarea unor acte normative privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie
12.    HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Iaşi, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 398 aflat în domeniul public al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
13.    HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
14.    HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitare şi modernizare imobil din Piaţa Revoluţiei nr.1A Bucureşti prin POR 2014-2020''
15.    HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.80/2008 pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a bunurilor proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor
16.    HOTĂRÂRE privind modificarea descrierii tehnice a bunului imobil cu nr. MFP 153349 aparţinând domeniului public al statului şi aflat în administrarea Gărzii forestiere Bucureşti, precum şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Gărzii forestiere Râmnicu Vâlcea şi Gărzii forestiere Bucureşti, instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
17.    HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării, a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Mediului – Administraţia Naţională de Meteorologie
18.    HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 99/2018 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2018
19.    HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei pentru promovarea şi dezvoltarea turismului în judeţul Timiş ca fiind de utilitate publică
20.    HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale
21.    HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru judeţul Maramureş
22.    HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Socol, judeţul Caraş-Severin
23.    HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Cozma, judeţul Mureş
24.    HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Valu lui Traian, judeţul Constanţa
25.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Leleşti, judeţul Gorj
26.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Mociu, judeţul Cluj
27.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Cristian, judeţul Sibiu
28.    HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al județului Vrancea de către domnul Bazilescu George Cristian
29.    HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al județului Vrancea de către doamna Stoica Cristina
30.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Identității Naționale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru finanțarea unor proiecte culturale  
31.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Justiției Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
32.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Justiției Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
33.    HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei electrice și termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război și văduvelor de război, precum și accidentaților de război în afara serviciului ordonat
34.    HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spațiile protejate”pentru anul 2018
35.    HOTĂRÂRE pentru modificarea art.19 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, precum și pentru modificarea art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazma și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc”
36.    HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale   
37.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriei de investiții ”Achiziție sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii”

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Cambodgiei cu privire la eliminarea obligativităţii deţinerii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice de serviciu
2.    MEMORANDUM cu tema: Ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate
3.    MEMORANDUM cu tema: Adoptarea acordului de parteneriat între solicitanții de finanțare prin Programul național de construcții de interes public sau social și/sau Programul național de dezvoltare locală (unități administrativ-teritoriale) și instituții publice pe perioada de valabilitate a contractelor de finanțare

V.    PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art.31 alin.(1) din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, iniţiat de Guvernul României și transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului cu nr. E59/2016
3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Dramaturgiei Românești
4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind completarea articolului I al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, aprobată prin Legea nr. 104/2016
5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind unele măsuri pentru manipularea cadavrelor persoanelor decedate de religie mozaică
7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităților evreiești din România
8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, provenit dintr-o propunere legislativă
9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 57 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
10.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă  pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
11.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, provenit dintr-o propunere legislativă

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei