INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 12 martie 2019

12 Martie


I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi, la 17 octombrie 2018
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între România şi Ungaria privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 3 octombrie 2018


II. ORDONANȚE DEURGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea unor termene
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea alineatului (2) al articolului 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii


III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr. 9 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 15 ianuarie 2019 şi la Bucureşti la 25 ianuarie 2019, la Contractul de finanțare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
2. HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Prahova, aflat în domeniul public al statului şi înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Cambodgiei cu privire la eliminarea obligativităţii deţinerii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la Bucureşti, la 13 decembrie 2018
4. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.299/2014 privind organizarea şi funcționarea Autorității Naţionale pentru Protecția Drepturilor Copilului şi Adopție
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexe nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecției obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
6. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor precum şi al municipiilor, orașelor şi comunelor din judeţul Bihor
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea steagului comunei Săcălaz, judeţul Timiş
8. HOTĂRÂRE privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2019, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice
9. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului național de acțiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecție a plantelor


IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiţiei favorizante "Buna guvernanţă a strategiei naţionale sau regionale de specializare inteligentă"
2. MEMORANDUM cu tema: Notă mandat privind negocierea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei privind contractarea unui împrumut în valoare de 177 milioane EUR, în vederea sprijinirii proiectului privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România
3. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea poziţiei României în Cauza 2018/2253, acţiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor privind transpunerea şi aplicarea incorectă a Directivei 2012/27/UE privind eficienţa energetică (termen de răspuns la punerea în întârziere-09 martie 2019)
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice la Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială "Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism" (GECT EUKN) pentru perioada 2019-2024
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării programului de cooperare în domeniile educaţiei, culturii, turismului şi mass media între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei
6. MEMORANDUM cu tema: Organizarea celei de-a 8-a ediții a Summit-ului European al Regiunilor și Orașelor, în perioada 14-15 martie 2018, la București

V. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019-11 martie 2019-
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei