INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 20 iunie 2019

20 Iunie

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, semnat la 19 decembrie 2018, la Chişinău
2. PROIECT DE LEGE privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice
3. PROIECTUL LEGII resurselor hidrominerale


II. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice


III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru prorogarea unor termene
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 alin.(3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 864/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha" şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 de ha
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2018
4. HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice
6. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989
7. HOTĂRÂRE privind rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 172/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire Mihăileşti"
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Urzicuţa, judeţul Dolj
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Răchiţi, judeţul Botoşani 
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa
11. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului
12. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul București ”Metrorex” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
13. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
14. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Călinești Oaș, județul Satu Mare
15. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.855/2013
16. HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică și a Hotărârii Guvernului nr.740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio
17. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România
18. HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adițional nr.4 la Acordul de concesiune a 18 perimetre de exploatare, dezvoltare și exploatare petrolieră, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.287/2000
19. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.564/2006 privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul
20. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru Mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat
21. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Foca Petrică-Lucian


IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema:
- Aprobarea raportului negocierii Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei privind contractarea unui împrumut în valoare de 177 milioane EUR, în vederea sprijinirii proiectului privind modernizarea infrastructurii judiciare în România 
- Aprobarea semnării textului negociat al Acordului-cadru de împrumut 
- Acordarea împuternicirii de semnare a Acordului-cadru de împrumut Ministerului Finanţelor Publice 
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea intervenţiei României în recursurile formulate de Comisia Europeană, Ungaria şi Germania împotriva hotărârii Tribunalului Uniunii Europene în cauzele conexate T - 339/16, T - 352/16 și T-391/16, orașele Paris, Bruxelles și Madrid împotriva Comisiei Europene
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii Acordului de cooperare în domeniul sănătăţii între Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Sănătăţii şi Prevenţiei din Emiratele Arabe Unite
4. MEMORANDUM cu tema: Măsuri privind continuarea procesului de descentralizare
5. MEMORANDUM cu tema: Proiect de Declarație comună pentru Reuniunea informală a miniștrilor economiei din cadrul Forumului anual SUERD 27.06.2019


V. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
2. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei