INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 3 iunie 2019

03 Iunie

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali

II. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind modificarea art.6 alin. (1) lit.b) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Modernizare DN 2 km 7+848 - km 18+330", judeţul Ilfov

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizare drum naţional DN 1S km 0+000-km 23+830, judeţul Braşov

5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

7. HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministeruui Afacerilor Interne-U.M 0520 Timişoara, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

8. HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu "dr.Nicolae Kretzulescu"

9. HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0658 Târgu Jiu, transmiterea acestuia în domeniul public al oraşului Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

10.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor – 6 iunie 2019

11.HOTĂRÂRE privind acordarea de ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor afectate de inindații în cursul anului 2019 Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei