INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 18 februarie

18 Februarie

I.         PROIECTE DE LEGE

1.     PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apărării între Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015    

 

2.     PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului                                                           

                                                                                            

II.      PROIECTE DE HOTĂRÂRE            

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe şi legume     

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/02/60y45nfvw1ht3b9p8zxm.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere privind       cooperarea în domeniul agriculturii între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din       România şi Ministerul Agriculturii din Regatul Haşemit al Iordaniei, semnat la Amman, la 03     octombrie 2015    

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/02/h1f4sz267r5vnjybcwp9.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 

3.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/02/1ntkd8jb5qfr49m_360z.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 

4.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine    Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2016

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Kârgâze cu privire la desfiinţarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la Bişkek, la 16 iunie 2015

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/02/126hy083pt5mk4rdcgwb.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Agenţia Naţională Antidrog, în domeniul public al Comunei Tîrgşoru Vechi şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/02/3fc28rp1nx_7jts0ydzb.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 

7.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi de imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al Municipiului Orăştie şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/02/cp6k2xrh0b813z5gtsqd.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Bărbuleşti, Ciochina, Grindu și Valea Măcrişului, judeţul Ialomiţa          

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/02/hpwq219mz47sdjx0_5ft.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate       

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/02/3d85jxymc90hv61w72bp.pdf       

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri  şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român" aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor      

 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice pentru  evaluarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare      

 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor

 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii organizatorice şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Domeniilor Statului

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea Legii 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților.

                        

III.   MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern prin Secretariatul General al Guvernului a unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Buşteni privind emiterea unei hotărâri ce are ca obiect trecerea imobilului ''Monumentul Eroilor-Cruce'', de pe Masivul Caraiman, din domeniul public al oraşului Buşteni, judeţul Prahova, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale      

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/02/wrqfkh8dcg9_63s21z5b.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

                                      

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Tratatului de extrădare între România  şi   Republica Argentina

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/02/tdw2_fngkvq1x9czs37j.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea planurilor de management pentru arii naturale protejate condiţionalitate pentru finalizarea implementării proiectelor finanţate în cadrul Axei Prioritare 4 "Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii" a Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013                

 

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea numirii domnului Ion GHIZDEANU, Preşedinte, cu rang de secretar de stat al Comisiei Naţionale de Prognoză, în calitate de membru al Consiliului de administraţie al Fondului Naţional de Garantare pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN                 

 

IV.    INFORMĂRI

1.    INFORMARI privind activitatea Consiliului Concurenţei în domeniul ajutorului de stat desfăşurate în semestrul I 2015 şi semestrul II 2015                              

 

V.       PUNCTE DE VEDERE

1.  Proiectele punctelor de vedere cu privire la 14 propuneri legislative parlamentare

2   Proiectele punctelor de vedere asupra unor propuneri legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară la data de 18 noiembrie 2015, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate                                                 Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei