INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 19 ianuarie, ora 10.00

18 Ianuarie


I.    PROIECTE DE ORDONANȚĂ
1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare

II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRE
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea Amendamentului nr. 6 convenit între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 21 septembrie 2015 și la București la 1 octombrie 2015, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții destinat finanțării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la București la 28 februarie 2005
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1251/2006
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.163/1994 privind transmiterea unui imobil în administrarea Curții de Conturi și pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță

III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Revizuirea Planului Strategic pentru reforma în domeniul asistenței sociale, cuprins în Memorandumul privind reforma în domeniul asistenței sociale pentru perioada 2011-2013 aprobat de Guvern în data de 3 martie 2011

IV.    PUNCTE DE VEDERE
1.    PROIECTELE PUNCTELOR DE VEDERE ale Guvernului cu privire la 11 propuneri legislative parlamentare Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei