INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 30.03.2016

30 Martie

I.    PROIECTE DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE privind venitul minim de incluziune


2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea unor acte normative
II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRE
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2016 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajată, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/by53cn_w8qjksh60xf2t.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru Competitivitate
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2015 şi la Londra la 26 octombrie 2015 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/wyztpcfxdm4h582g9j1b.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivelor etapei a XVII-a 2016 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/b56chn_9vqj7m04sywdf.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară-Sucursala Institutului de Cercetări Nucleare
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/3s6hq7y8fx4_v2bzwmd0.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Jiu
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/kz8prbm3h4wjt7yq_2dv.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii ''Amenajare Valea Poiana şi afluenţi, judeţul Sălaj'' precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/cyhqbgd07tmx8fw436j2.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.3 la Hotărârea Guvernului nr.762/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Sebeş-Turda''-Lot 4
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/s7qgvxnz143yt6m_j5d8.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/_gxps8nf12y3hk09cw5t.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/7b2znxp49d6jm0q1_fkc.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/cspjr5hdk2g4bvz9m7yx.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/0v8qr9whfmkpy24n5cxs.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea alineatului 2 al articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr.21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor
14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor
15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art.9 din Hotărârea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2015 a cuantumului plății unice pe suprafață, plății redistributive și intervalele de suprafață pentru care se acordă aceasta, plății pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, plății pentru tinerii fermieri și a plafonului și cuantumului ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil
17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
18.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.053/2014
19.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2016 şi până la data de 02 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători
20.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R''-S.A pentru perioada 2016-2020
21.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prorogarea până la data de 1 iulie 2016 a termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, precum şi pentru prelungirea termenului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
22.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numiri/eliberări de prefecţi şi/sau subprefecţi


III.    BUGETE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru mediu
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Termoelectrică Midia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei autonome ''Monetăria Statului'' din subordinea Băncii Naţionale a României


IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema:  Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare
2.    MEMORANDUM cu tema:  Modificarea acordului cu partea bulgară, încheiat prin schimb de note verbale, privind deschiderea punctelor de trecere a frontierei Dobromir-Krushari şi Lipniţa-Kainargea
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea numirii domnului Sorin Maxim, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare S.A
4.    MEMORANDUM cu tema: Posibilitatea României de a obţine calitatea de co-preşedinte (co-chair) în cadrul Comitetului Director al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partenership - OGP)
5.    MEMORANDUM cu tema: Dinamizarea Comitetului interministerial de coordonare a afacerilor europene

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei