INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 05 septembrie 2018

05 Septembrie


I. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/LEGE.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
2. PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varşovia, la 25 mai 2018 
Proiectul poate fi consultat la adresa:  http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/LEGE-1.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv
Proiectul poate fi consultat la adresa:  http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/LEGE-2.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
4. PROIECT DE LEGE privind Fondul de Compensare a Investitorilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/LEGE-3.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
5. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/LEGE-6.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
6. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor 
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/LEGE-7.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

II. PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea articolul 67 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/OUG.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
Proiectul poate fi consultat la adresa:  http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-1.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-2.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 iunie 2018 şi la Paris la 09 iulie 2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003 
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-3.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui bun aflat în domeniul privat al statului şi în administrarea Băncii Naţionale a României în domeniul public al statului şi în administrarea Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale 
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-4.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea pct.42 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr.270/2017, precum şi a modelului planului de remediere
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-5.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2007
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-6.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba (U.M. 0338 Alba Iulia) 
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-7.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-8.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-9.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului 742/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 1 (E 68), Braşov-Sibiu, km 173+800 şi km 296+293" din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a 
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-10.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea mijlocului fix "Sistem de semnalizare la trecerea la nivel cu calea ferată tip SAT SPIACT BRAŞOV - EFACEC" din domeniul public al oraşului Mioveni şi administrarea Consiliului Local al Oraşului Mioveni, în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" S.A.
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-11.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului "E-cultura: Biblioteca digitală a României"
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-12.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea numărului maxim de posturi ale Inspecţiei Judiciare 
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-13.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-14.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Tulcea, Constanţa, Sibiu, Bihor, Galaţi, Bacău şi Braşov în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-15.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Bucureşti, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-16.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, în domeniul public al comunei Lipniţa şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-17.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol aferentă organizării şi desfăşurării în România a Reuniunii anuale a şefilor echipelor internaţionale de căutare-salvare ''INSARAG Team Leaders Meeting'' şi a activităţilor conexe, care se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 16-21 septembrie 2018
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-18.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea"
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-19.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
21. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Administraţia Naţională ''Apele Române'', aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-20.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente acţiunii de protocol şi a altor măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol, organizate cu ocazia celei de a 9-a Reuniuni a Forumului Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Audiovizual din ţările din jurul Mării Negre - BRAF la Bucureşti, în perioada 3-5 octombrie 2018
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-21.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
23. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Managementul regional al deşeurilor urbane şi ecologizarea rampelor de deşeuri din judeţul Satu Mare " cuprins în Proiectul nr. 4 "Sistem integrat de management al deşeurilor în Iaşi, Satu Mare şi Sibiu" din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor"
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-22.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Ibăneşti, judeţul Mureş
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-23.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Gilău, judeţul Cluj
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-27.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
26. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-25.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-26.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei