INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 12.01.2017

12 Ianuarie

I.  PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice și pentru acordarea unor facilități personalului din cadrul autorităților administrației publice centrale și locale (PRIMĂ LECTURĂ)
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind constatarea și sancționarea contravențiilor silvice, precum și pentru modificarea art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016

II.  PROIECTE DE HOTĂRÂRE
1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA UNOR MINISTERE  (ministerele care se reorganizează)
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și pentru modificarea și completarea unor alte acte normative în domeniul sănătății
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind numiri/eliberări de prefecți și/sau subprefecți

III.  NOTE
1. NOTĂ privind programele 2014-2020 și apelurile de proiecte lansate – 10.01.2017
2. NOTĂ privind stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante asumate prin Acordul de parteneriat – 10.01.2017
3. NOTĂ privind formularul 088
4. NOTĂ privind proiectul Legii prevenției
5. NOTĂ privind necesarul de fonduri pentru continuarea Programului de investiții în infrastructura de turism, Ministerul Turismului în parteneriat cu Unitățile Administrativ Teritoriale
6. NOTĂ privind înființarea Comitetului Interministerial pentru Turism Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei