INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 23 noiembrie 2018

23 Nov


I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2019, 2020 şi 2021, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/11/proiect-HG-limite.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/11/HG-priv-trecerea-%C3%AEn-dom.-privat-a-unor-constructii-pt-casare-MFPSRI.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 308/2015 privind modificarea caracteristicilor tehnice, actualizarea valorii de inventar, aprobarea închirierii unor spaţii, precum şi scăderea unor bunuri ca urmare a pieirii acestora, bunuri din domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Prof.Dr.Matei Balş", unitate din subordinea Ministerului Sănătăţii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/11/HG-38.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/11/HG-modif-HG-60-24-oct-2018-2.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilul înscris la nr. MFP 155282, aflat în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/11/proiect-HG-imobil-MFP-155282.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ghioroiu, judeţul Vâlcea
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/11/hg.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului municipiului Roman, judeţul Neamţ
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/11/NT_steag_mun_Roman.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Dobrosloveni, judeţul Olt
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/11/proiect.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
II. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Acordul de principiu privind majorarea contribuţiei României la capitalul vărsat al Băncii Internaţionale de Investiţii
III. PUNCTE DE VEDERE
1. Proiecte de puncte de vedere cu privire la 9 iniţiative legislative parlamentare
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei