INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 24 octombrie 2018

24 Octombrie

I. PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/LEGE.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor
din cadrul ședinței Guvernului României.
2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/LEGE-1.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.780/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 şi a Planului de acţiune pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-38.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice, în vederea asanării legislaţiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-39.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind preluarea în depozit de către Centrul Naţional de Management al Apei Grele a cantităţilor de apă grea constituite ca stoc rezervă de stat
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-40.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 precum şi aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunile de protocol şi alte măsuri necesare în vederea organizării şi desfăşurării la Bucureşti a Reuniunii Grupului de la Valletta, în perioada 26-27 noiembrie 2018
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-41.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 30 mai 2018, 14 iunie 2018, şi 26 iunie 2018 la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-42.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-43.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de calcul al stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere a căror constituire revine titularilor obligaţiilor de stocare în vederea menţinerii acestora în anul 2019
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-44.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national ''Perdele forestiere de protecţie a Autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 85+700-86+730;86+830-87 +960;88+065-90+100;90+200-91+220;91+330- 94+310;94+410-101+200, de pe raza localităţilor Dragoş Vodă, Vâlcelele şi Dragalina, judeţul Călăraşi''
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-45.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Argeş, Constanţa, Vrancea, Olt, Dolj, Arad, Cluj, Buzău, Braşov, Vaslui, Sibiu şi Municipiul Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-46.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor
10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 3177 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Buzău, judeţul Buzău, şi pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-47.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor
11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei -Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-48.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor
12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea, modificarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Transporturilor, concesionate Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A., prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-49.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor
13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal "Dunărea" Galaţi, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-50.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor
14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor tehnice ale imobilelor cuprinse în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului şi Sportului prin instituţiile subordonate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-51.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor
15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi scoaterea acestuia din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-52.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor
16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului oraşului Horezu, judeţul Vâlcea
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-53.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor
17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Măxineni, judeţul Brăila
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-54.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor
18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului municipiului Topliţa,judeţul Harghita
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-55.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor
19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Vătava,judeţul Mureş
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-56.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor
20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Bălteni, judeţul Olt
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-57.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor
21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Dragomireşti, judeţul Maramureş
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-58.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor
22.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-59.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor

III. MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Iniţierea de negocieri cu autorităţile kuweitiene pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul statului Kuweit privind încheierea unui Acord de exonerare de la plata taxei de viză pentru eliberarea vizelor de lungă şedere
2.    MEMORANDUM cu tema: "Semnarea Protocolului de Implementare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka la Acordul între Comunitatea Europeană şi Republica Democratică Socialistă Sri Lanka privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Colombo, la 4 iunie 2004"
3.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea unor posturi din cadrul aparatului propriu al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni
5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării de concursuri/examene pentru ocuparea posturilor vacante din structura Centrului Naţional pentru Managementul Apei Grele

IV. PUNCTE DE VEDERE
1.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 8 iniţiative legislative parlamentare Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei