INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 11 mai 2017, ora 16.30

11 Mai

I.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 și 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie – 4 mai 2012, la Protocolul Convenției din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, și pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 și 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci și una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenției din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, referitor la metale grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998 
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/LG-2.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

2.    PROIECT DE LEGE privind acceptarea de către România a Acordului privind serviciile aeriene internaționale de tranzit semnat la Chicago, la 7 decembrie 1944
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/LG-3.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

3.    PROIECT DE LEGE pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane și pentru completarea Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/LG-4.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

4.    PROIECTUL LEGII prevenției (PRIMĂ LECTURĂ)
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/LG-5.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI 

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor – 25 mai 2017
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-22.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-30.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Națională ”Imprimeria Națională - SA”
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-29.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE a Guvernului pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2016 – 30 iunie 2017
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-23.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

5.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1577/2004 privind desemnarea reprezentanților părții române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-24.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Iași, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptățite
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/NFHGANEXA-2.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului 
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului –Club Sportiv ”Pandurii” Târgu Jiu, în domeniul public al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-26.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comercială Uzina Termoelectrică Midia –SA, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei 
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Consiliului interministerial “Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat” și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiilor interministeriale permanente
Proiectul poate fi consultat la adresa:http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HGANEXA.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile constând în foraje piezometrice în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Administrației Naționale “Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, pentru Administrațiile Bazinale de Apă Argeș – Vedea, Banat, Buzău-Ialomița, Prut-Bârlad și Someș-Tisa
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-27.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Economiei precum și a unităților aflate în subordinea și coordonarea acestuia
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-28.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale de Radiocomunicații Navale “Radionav” SA aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-31.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Fluviale” SA aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-32.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale “Administrația Canalelor Navigabile” SA aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Națională de Radiocomunicații SA, aflată sub autoritatea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Națională Poșta Română

III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Stabilirea condițiilor contractuale generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție publică aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind semnarea convenției multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Protocolului de cooperare în domeniile educației și formării între Ministerul Educației Naționale din România și Ministerul Dezvoltării Resurselor Umane din Republica India
4.    MEMORANDUM cu tema: Înființarea Agenției Naționale pentru Servicii Electronice și Cloud (ANSEC), instituție publică de specialitate a administrației publice centrale, în subordinea Guvernului și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului
5.    MEMORANDUM cu tema: Măsuri de creare a unui mecanism de reprezentare independentă pentru persoanele cu dizabilități, în executarea hotărârii Centrul de Resurse Juridice (în numele lui Valentin Câmpeanu) împotriva României a Curții Europene a Drepturilor Omului
6.    MEMORANDUM cu tema: Demersuri în vederea asigurării spațiilor de lucru necesare Reprezentanței României pe lângă Uniunea Europeană, pe perioada pregătirii și exercitării Președinției Consiliului UE Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei