INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 12 aprilie 2018

12 Aprilie

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE privind detaşarea personalului prevăzut la alin. (1) şi (2) ale art. 24¹ din Ordonanţa Guvernului nt.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/LG-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti, la 27 noiembrie 2017

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/LG-3.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România şi Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/EMLG.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Autostrada Sebeş-Turda"

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/HG-20.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra- Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional <<Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj- Oradea>>", aflate pe raza localităţilor Bogata, Cucerdea, Cuci, Iernut şi Luduş din judeţul Mureş

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/HG-21.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcţii aflată în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Arad, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/HGANEXE.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Vrancea

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/HGANEXE-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/HG-22.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Cluj, Dolj, Buzău, Covasna, Caraş Severin, Arad, Maramureş, Sălaj, Gorj, Constanţa, Satu Mare, Vrancea şi municipiul Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/HG-23.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2988, aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Onceşti, judeţul Maramureş

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/HG-24.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 2904, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Anina, judeţul Caraş-Severin şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/HG-25.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului 3282, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Constanţa, judeţul Constanţa

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/HG-26.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al Judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi al comunelor din judeţul Argeş

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/HG-27.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Consolidarea şi modernizarea stadionului Giuleşti ''Valentin Stănescu'', realizat prin Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I''- S.A

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/HG-28.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberă

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/HG-29.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Nota mandat privind negocierea Scrisorii de înţelegere privind avansul dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de până la 1, 94 milioane USD, pentru sprijinirea activităţilor preliminare realizării proiectului de construcţie a autostrăzii Ploieşti-Braşov

2. MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului între România şi Muntenegru în domeniul securităţii sociale

3. MEMORANDUM cu tema: Memorandum privind unele măsuri de eficientizare a comunicării dintre persoanele responsabile cu implementarea proiectelor aferente infrastructurii de transport de interes naţional şi reprezentanţii ministerelor/autorităţilor/agenţiilor publice care au rol de avizator sau rol decizional în realizarea unor acţiuni din procesul de implementare a proiectelor

4. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului între Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovina şi Guvernele celorlalte Părţi la Iniţiativa de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor în Sud-Estul Europei privind aranjamentele ţării gazdă pentru Secretariatul Iniţiativei de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor în Sud-Estul Europei

5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor/examenelor de recrutare pentru ocuparea a 14 posturi vacante suplimentare de execuţie-de natură contractuală, de la nivelul aparatului propriu al Ministerului Economiei-Compartimentul Preş RO2019, în vederea pregătirii, organizării şi exercitării Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene

6. MEMORANDUM cu tema: Notificare în vederea desemnării unui membru supleant din partea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România în cadrul delegaţiei României la Comitetul Regiunilor (COR) al Uniunii Europene

 

 

IV. PUNCTE DE VEDERE

1. Proiecte de puncte de vedere cu privire la 12 iniţiative legislative parlamentare

2. Proiecte de puncte de vedere cu privire la 2 proiecte de legi iniţiate de Guvern

 

 


 Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei