INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 20 aprilie 2017, ora 16.00

20 Aprilie

I.    PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE privind modificarea şi completarea Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/LEGE-1.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

2.    PROIECT DE LEGE privind înfiinţarea Universităţii Adventus din Cernica
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/LEGE-2.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

II.    PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/OUG.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI 
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2017
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-25.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran cu privire la eliminarea obligativităţii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la Bucureşti, la 9 noiembrie 2016
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-26.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2862 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-27.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 1230 Vânju Mare, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Vânju Mare, judeţul Mehedinţi şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-28.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 830 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia, pe o perioadă de 15 ani, în folosinţa gratuită a Fundaţiei "Mareşal Alexandru Averescu"
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-29.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof.Dr.G.K. Constantinescu" în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Botoşani, precum şi de modificare a denumirii şi a codului de clasificaţie
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-30.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului "Kyrychenko Vitalii"
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-31.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli afferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2017 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-32.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome ''Registrul Auto Român'' aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-33.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale ''Aeroporturi-Bucureşti''-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-34.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne şi trecerii unei părţi din acest imobil din domeniul public al statului în domeniul privat, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/NFHG-1.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcţii aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviaţie, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-35.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-36.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/HG-37.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Planurile naţionale integrate în domeniul energiei şi schimbărilor climatice
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Non-Paper-ului ''Poziţia României cu privire La Pachetul Energie Curată pentru toţi Europenii, lansat de Comisia Europeană în noiembrie 2016''
3.    MEMORANDUM cu tema: Transpunerea în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016, precum şi crearea cadrului legal pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016
4.    MEMORANDUM cu tema: "Negocierea Protocolului de Implementare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka la Acordul între Comunitatea Europeană şi Republica Democratică Socialistă Sri Lanka privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Colombo, la 4 iunie 2004"
5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de colaborare între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Învăţământului din Turkmenistan în domeniul educaţiei pentru perioada 2017-2022''
6.    MEMORANDUM cu tema: Demersuri în vederea identificării unor măsuri pentru finalizarea acordării de despăgubiri pentru foştii investitori ai Fondului Naţional de Investiţii ("FNI")

V.    RAPOARTE
1.    RAPORT anual cu privire la desfăşurarea şi efectele Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri – 2016

VI.    PUNCTE DE VEDERE 
1.    Proiecte de puncte de vedere asupra unor proiecte de lege iniţiate de guvernele anterioare aflate în procedură parlamentară la data de 3 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile iniţiatoare Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei