INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 20 octombrie, ora 12.00

20 Octombrie

I.    PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice

2. PROIECT DE LEGE pentru aderarea României la Convenţia internaţională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată la Nairobi la 18 mai 2007

 

II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea alineatului (4) al articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr.470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr.995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri în vederea dizolvării şi lichidării Societăţii Comerciale ''COMICEX'' S.A şi pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, din domeniul privat al statului, în domeniul public al acestuia

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2008 privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare de importanţă strategică ale Ministerului Apărării Naţionale

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere pentru cooperare în domeniul ştiinţei şi educaţiei între Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din România şi Ministerul Educaţiei din Regatul Arabiei Saudite, semnat la Riad, la 30 aprilie 2015

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Cluj prin preluarea şi integrarea acesteia în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca sub denumirea de Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar şi schimbarea unităţilor de administrare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi din subordine, precum şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri în vederea scoaterii din funcţiune şi casării în condiţiile legii

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea în perioada 27-30 octombrie 2015 a celei de a 10-a reuniuni plenare a Comitetului de Experţi pentru problematica romilor (CAHROM) al Consiliului Europei

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea "AVIOANE CRAIOVA" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională a Sării S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 127/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanţa (Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru şi Tomis Sud) şi Eforie Nord, judeţul Constanţa"

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea unei părţi a acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Public-Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea, în domeniul public al municipiului Focşani, judeţul Vrancea

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Fântânele, judeţul Arad

 

III.    MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării "Protocolului de colaborare în domeniul învăţământului între Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din România şi Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina pentru anii de învăţământ 2015-2016, 2016- 2017 şi 2017-2018''

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de colaborare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Republica Slovacă pentru anii 2015- 2017

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Memorandumului de Înţelegere între Ministerul pentru Societatea Informaţională din România şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din Republica India pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei