INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 6 iulie 2017, ora 13.00

06 Iulie


I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit a Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) adoptată la 7 iulie 1995 în cadrul conferinţei internaţionale care a avut loc la Londra 
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/07/LG-1.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/07/LG.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de amendare, semnat la pentru aprobarea Protocolului de amendare, semnat la Bucureşti la 4 noiembrie 2015 şi la Sofia la 14 decembrie 2015, a Protocolului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind pregătirea personalului militar şi civil pe bază de reciprocitate, semnat la Sofia, la 29 martie 2000
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/07/HG.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Spitalului de Boli Cronice Baia Sprie, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică 
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/07/HG-1.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/07/HG-2.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri dindomeniul public al statului aflate în administrarea direcţiilor de sănătate publică judeţene, instituţii subordonate Ministerului Sănătăţii 
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/07/HG-act.-val.-DSP-uri.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Paşcani, unitate care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/07/HG-3.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Aeroclubului României, instituţie publică care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, pentru actualizarea anexelor nr.4 şi nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.129/1996privind transmiterea unor imobile proprietate publică a statului, situate în sectorul agricol Ilfov şi în judeţul Suceava
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/07/HG-4.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Tulcea
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/07/HG-5.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Craiova din subordinea Adminstraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/07/HG-6.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului  
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/07/HG-8.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al Municipiului Rădăuţi
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/07/HG-9.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.9 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/07/HG-10.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/07/HG-12.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui teren fără construcţii aflat în domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/07/HGANEXA.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/07/1.-HG-priv-trecerea-in-dom.-privat-si-desfiintare-constructii-initiat.-SRI.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de cooperare culturală între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Programului de cooperare în domeniul învăţământului superior între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Învăţământului Superior şi Cercetării Ştiinţifice din Republica Algeriană Democratică şi Populară
3. MEMORANDUM cu tema: Negocierea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în prevenirea şi combaterea terorismului, a criminalităţii organizate şi a altor infracţiuni 
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvern a ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat ale căror cheltuieli, inclusiv proiectele de investiţii publice prioritare, vor fi prezentate în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2018-2020


IV. NOTE
1. NOTĂ privind actualizarea Planului Anual de Lucru al Guvernului (PALG) pentru semestrul II 2017


V. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 350 din 21 iulie 2006 Legea tinerilor, iniţiată de domnul senator UDMR Cseke Attila şi un grup de senatori UDMR (Bp.134/2017)
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată "Lege privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc", iniţiată de domnul deputat PNL Corneliu Olar împreună cu un grup de parlamentari PNL, PSD, UDMR, PMP, Minorităţi Naţionale (Bp. 123/2017)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind protejarea suprafeţelor forestiere din România, iniţiată de domnul deputat PSD Tudor Ciuhodaru (Bp.53/2017)
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, iniţiată de doamna senator PSD Ecaterina Andronescu şi un grup de parlamentari PSD (Bp.51/2017)
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea egii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici *Republicată, iniţiată de domnul deputat PNL Florin Roman împreună cu un grup de parlamentari PNL (Bp. 46/2017)
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, iniţiată de domnul senator PNL Răducu-George Filipescu împreună cu un grup de parlamentari PNL, PSD, ALDE, PMP, UDMR (Bp. 72/2017)
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, iniţiată de domnul deputat PNL Ionuţ Marian Stroe împreună cu un grup de parlamentari PNL şi USR (Bp. 155/2017/ 
8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi la amendamentele formulate în cadrul dezbaterilor din Comisia juridică de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului asupra acestuia, transmise prin adresa nr. XIX/29/15.06.2017 (E162/2016, L55/2017)
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei