INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 8 mai 2019

07 Mai


I.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi  Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 19 octombrie 2018
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/LG.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/NFHG.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă        
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HGANEXA.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Comercială Uzina Termoelectrică Midia S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/NFHG-1.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Naţională Romarm S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/NFHG-2.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune "CNCIR" S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/NFHG-3.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului Bucureşti"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-7.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr.1264/2010 pentru aprobarea programului -cadru de emisiuni de titluri de stat ''Medium Term Notes''
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-2.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru transmiterea imobilului 641 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi modificarea anexelor nr.4 şi nr.6 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-3.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea caracteristicilor tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional al Patrimoniului, precum şi pentru transmiterea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional al Patrimoniului, în domeniul public al Municipiului Bucureşti.  
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-4.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Chişlaz, judeţul Bihor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-5.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Programului Naţional de Reformă 2019
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/MEMO.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea conţinutului Programului de convergenţă 2019- 2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/MEMO-1.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

IV.    INFORMĂRI
1.    INFORMARE privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România  în Parlamentul European din anul 2019-6 mai 2019
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/INFO.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

V.     PUNCTE DE VEDERE
1.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 8 iniţiative legislative parlamentare.

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei