INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 9 septembrie 2019

09 Septembrie


I.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă elevilor în anul şcolar 2019-2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/09/HG.pdf
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "SPITAL REGIONAL DE URGENŢĂ CLUJ"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/09/HG-1.pdf
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea "AVIOANE CRAIOVA" S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/09/NFHG.pdf
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ROMAERO S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/09/NFHG-1.pdf
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, precum şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea uvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/09/HGANEXE.pdf

II.    MEMORANDUM
1.    MEMORANDUM cu tema: Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2019-2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/09/MEMO.pdf

III.    NOTE
1.    NOTĂ referitoare la Raportul privind activitatea întreprinderilor publice, pentru anul 2018
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/09/NOTA.pdf
2.    NOTĂ privind Planul Anual de Lucru al Guvernului 2019, actualizat
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/09/NOTA-1.pdf
3.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Constanţa, judeţul Constanţa, în scopul adoptării unor hotărâri ce au ca obiect transmiterea unor imobile, din domeniul public al municipiului Constanţa în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale, astfel:
- terenul situat în intravilanul municipiului Constanţa, zona Metro 2, judeţul Constanţa, înscris în cartea funciară a municipiului Constanţa nr. 249783, nr. cadastral 249783, pentru înfiinţarea unui cimitir militar;
- o parte din terenul situat în intravilanul municipiului Constanţa, lot 1, judeţul Constanţa, înscris în cartea funciară a municipiului Constanţa nr. 228940, nr. cadastral 228940, pentru amplasarea unui monument comemorativ de for public dedicat Zilei Dobrogei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/09/NOTA-2.pdf Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei