INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 9.02.2017

08 Februarie

I.  PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/02/OUG.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 

II.  PROIECTE DE HOTĂRÂRE

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1053/2014

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/02/HG.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/02/HG-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 350/2013 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/02/HG-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES în administrarea Ministerului Justiţiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/02/HG-3.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Dragomireşti, judeţul Dâmboviţa

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/02/HG-4.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului oraşului Mioveni, judeţul Argeş

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/02/HGNFANEXA.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Berteştii de Jos, judeţul Brăila

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/02/HGNFANEXA-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Greceşti şi Urzicuţa, judeţul Dolj

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/02/HGNFANEXE.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rechemarea unui consul general

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/02/HG-5.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 

III.  MEMORANDUMURI

11. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea politicii publice privind implementarea Programului ''PRIMUL CENTRU DE AGREMENT''

12. MEMORANDUM cu tema: Încredinţarea serviciului de interes economic general la Societatea Naţională ''Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa''-S.A şi acordarea compensaţiei pentru îndeplinirea obligaţiei de serviciu public

13. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea menţinerii domnului Petre Iulian Nicolescu-Secretar de Stat la Ministerul Turismului în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale ''OPCOM'' S.A

14. MEMORANDUM cu tema: demararea demersurilor privind crearea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii

 

IV.  NOTE

15. NOTĂ privind înfiinţarea comitetelor/grupurilor interministeriale aferente domeniului resurse minerale

16. NOTĂ privind organizarea și desfășurarea Programului Oficial de Internship, ediția a V-a

 

V.  PUNCTE DE VEDERE

17. Proiecte de puncte de vedere asupra unor proiecte de lege iniţiate de guvernele anterioare aflate în procedură parlamentară la data de 3 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile iniţiatoare Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei