INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 8 februarie 2019

07 Februarie

I.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate acestuia
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/EMPL.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
2.    PROIECT DE LEGE pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/PL.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între     Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 11 octombrie 2018 şi la Paris la 14 noiembrie     2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a     Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la București, la 4 mai 2007 și la Paris, la 14 mai 2007
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HG.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat a unui bun imobil aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Curţii de Conturi, prevăzut în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HGNFANEXA-4.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Neamţ, aflat în domeniul public al statului şi înscrierea     acestuia în anexa nr. 33 la HG nr. 1705/2006 privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HGNFANEXA-1.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
4.        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea     elementelor de descriere tehnică şi comasarea unor imobile cuprinse în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizatal bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului şiSportului prin Clubul Sportiv Municipal Bistriţa şi Clubul Sportiv "Viitorul" Vaslui, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HG-1.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
5.        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea unui bun imobil din inventarul     centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Galaţi, instituţie publică în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HG-2.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea denumirii, a descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în     administrarea Penitenciarului Tulcea-Centrul de formare profesională Chilia, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HG-3.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
7.        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unor immobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin Penitenciarul Spital Constanţa Poarta Albă, precum şi transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin Penitenciarul Spital Constanţa Poarta Alba, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HG-4.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
8.        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în     inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea     Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vâlcea, Constanţa, Ilfov, Cluj, Argeş, Braşov, Sibiu, Gorj, Dolj, Bacău, Buzău, Bihor, Prahova, Hunedoara, Timiş, Galaţi, Vrancea şi municipiul Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HG-5.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
9.        PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HG-ANEXA.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prevăzute în anexe nr.3 la Hotărârea de Guvern nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HGANEXE.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
11.        PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului     nr. 500/2017 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HG-6.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
12.        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului     nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HGNFANEXA-2.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
13.        PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Madrid, la 6 septembrie 2018
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HG-7.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
14.        PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HGANEXE-1.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
15.        PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HG-8.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Găgeşti, judeţul Vaslui
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HG-9.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Peciu Nou, judeţul Timiș
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HG-10.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
18.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Petrova, judeţul Maramureş
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HG-11.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
19.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Buziaş, judeţul Timiş
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HG-12.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
20.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului judeţului Prahova
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/NF-17.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea Memorandumului de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran privind cooperarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate transnaţionale şi a terorismului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/MEMO.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

IV.     PUNCTE DE VEDERE
1.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 8 inițiative legislative parlamentare Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei