INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele și actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 24 februarie

24 Februarie

 


I.    PROIECTE DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe
2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică

II.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului

III.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea celui de-al Cincilea Amendament la Addendum-ul la Memorandumul Multilateral de Înțelegere (MMOU) între miniștrii apărării din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord privind Programul comun NATO E-3A, referitor la modernizarea Sistemului NATO Aeropurtat de Avertizare Timpurie şi Control (NAEW&C), semnat de partea română la 13 octombrie 2014
2.    HOTĂRÂRE privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou admiși pe piața forței de muncă în anul 2016
3.    HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi
4.    HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.15 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 
5.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar  şi schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
6.    HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
7.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012
8.    HOTĂRÂRE pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora
9.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
10.     HOTĂRÂRE privind modificarea art. 3 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea efectuării donaţiei unor bunuri mobile, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, către Guvernul Ucrainei
2.    MEMORANDUM cu tema: Stadiul îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante prevăzute în Acordul de Parteneriat şi măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora până în decembrie 2016
3.    MEMORANDUM cu tema: Nominalizarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene
4.    MEMORANDUM cu tema: Obiective și măsuri de etapă în relația România (RO) – Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)

V.    INFORMĂRI
1.    INFORMARE referitoare la sistemul naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control al situațiilor financiare, angajamentelor legale şi bugetelor entităților publice (FOREXEBUG)

VI.    PUNCTE DE VEDERE
1.    Puncte de vedere cu privire la 7 propuneri legislative parlamentare
2.    Puncte de vedere asupra unor propuneri legislative inițiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară la data de 18 noiembrie 2015, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate

VII.    NOTE
1.    NOTĂ referitor la analiza situației turismului balnear în România și a măsurilor necesare pentru dezvoltarea acestui sector turistic.

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei