Informație de presa ref proiecte de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 4 aprilie 2018

04 Aprilie


I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 443/2002 privind înfiinţarea Universităţii "Spiru Haret" din Bucureşti
3. PROIECT DE LEGE privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice


II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. II din legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol


III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2018-2020
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate"
3. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
4. HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2007
5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 12 decembrie 2017 şi la 19 decembrie 2017 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015
6. HOTĂRÂRE privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar, ale imobilului înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Finanţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R.-Marfă" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
11. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 390/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti"
12. HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unui imobil în suprafaţă totală de 50.716 mp, trecut în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului"
13. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."-S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR"-S.A.-Sucursalele Regionale CF Bucureşti şi Craiova, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
14. HOTĂRÂRE pentru deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicaţie de pasageri şi marfă în regim de bac şi pietonal între localităţile Isaccea (România) şi Orlivka (Ucraina), precum şi a Biroului Vamal de Frontieră Isaccea
15. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr.1057/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Autostrada Arad-Timişoara''
16. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr.1058/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă''
17. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1327/2005 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Varianta de ocolire a municipiului Constanţa cu profil de autostradă''
18. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidare şi reabilitare Pavilion A1 - spital, dotări funcţionale la Pavilion L - centrală termică, Pavilion C1 - bloc alimentar, spălătorie şi reţele de utilităţi din Cazarma 1715 Focşani"
19. HOTĂRÂRE privind înscrierea imobilului 961, situat în oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
20. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului Naţional de Administraţie, în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie şi a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
21. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru Oraşul Seini, judeţul Maramureş
22. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale
23. HOTĂRÂRE privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019
24. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
25. HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități ”Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”
26. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din județele Buzău, Dâmbovița, Prahova, Teleorman și Vâlcea
27. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, în vederea achiziționării de autovehicule de către Inspectoratul General al Poliției Române și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră 
28. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Naționale ”Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia – SA aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor”
29. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mehedinți de către domnul Stănișoară Andrei
30. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamț de către domnul Jugan Iulian
31. HOTĂRÂRE privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Tuţu Dumitru Octavian din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Mehedinți
32. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamț de către domnul Ungureanu Nicolae-Doru


IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Publicarea Raportului ad hoc privind România, adoptat în conformitate cu Regula 34 din Regulile de Procedură ale GRECO
2. MEMORANDUM cu tema: Ocuparea prin concurs a 14 posturi de tip contractual, pe durată determinată, până la 31 august 2019, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în vederea pregătirii şi exercitării Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene
3. MEMORANDUM cu tema: Ocuparea posturilor vacante din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, inclusiv ocuparea posturilor vacante pentru pregătirea viitoarei Preşedinţii a Consiliului Uniunii Europene în anul 2019
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea celor 11 posturi suplimentare de la nivelul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat în vederea pregătirii, organizării şi exercitării Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene
5. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Aranjamentului Administrativ de aplicare a Acordului între România şi Muntenegru în domeniul securităţii sociale
6. MEMORANDUM cu tema: Asigurarea durabilităţii proiectelor finanţate din Programul Operaţional Sectorial Transport 2007-2013
7. MEMORANDUM cu tema: evaluarea și implementarea unei scheme de ajutor de stat privind investiția străină în domeniul cinematografiei 


V. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Bp.16/2018)
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea art. 9 alin. (2)-(6) din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție (Bp. 679/2017)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare (Bp. 437/2017, Plx. 573/2017)
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 36 a Legii 241 din 2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată (Bp.499/2017)
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificare art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Bp.115/2017, Plx.322/2017) și la propunerea legislativă pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Bp. 242/2017, Plx. 527/2017)
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea articolelor 218 şi 219 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (Bp. 44/2018)
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 7 și modificarea art. 460 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Bp. 303/2017, Plx. 9/2018)
8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii 62/2011 a dialogului social (Bp. 681/2017)
9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 25 alin. (2) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor (Bp.15/2018)
10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 180 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Bp. 35/2018)
11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale (Plx. 29/2018)
12. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii (Bp. 318/2017, Plx. 601/2017)
13. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 (Plx. 13/2018)
14. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Bp. 652/2017, L134/2018)
15. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Bp.18/2018)
16. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (Bp. 550/2017, L 70/2018)
17. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 litera b) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (Bp. 604/2017)
18. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (Bp. 577/2017, L84/2018)
19. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind posibilitatea societăţilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea şi al 14-lea salariu (Bp. 423/2017, Plx. 122/2018)
20. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Legea pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, provenită dintr-o propunere legislativă (Plx.482/2017, Bp. 641/2017)
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei