MEMORANDUM cu tema:Constituirea unui grup de lucru în vederea elaborării unui mecanism transparent de stabilire a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

13 Ianuarie

     

INIȚIATOR: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

MEMORANDUM


Cadrul legal - actual
    Alin. (2) al art. 41 din Constituţia României, republicată, prevede că salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială, respectiv la instituirea unui salariu minim brut pe ţară.
    Alin. (1)  al art. 164 din Legea nr. 53/2003 republicată – Codul muncii, prevede că salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor şi a patronatelor. 
    Litera a) a art. 78 din Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, stipulează printre principalele atribuţii ale Consiliului Naţional Tripartit  « asigurarea cadrului de consultare pentru stabilirea salariului minim garantat în plată ».
    Alin.(2) lit.k) pct.6 al art.4 din Hotărârea Guvernului nr.344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative prevede că: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice elaborează metodologia de calcul şi propune nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabileşte în prezent, în principal, pe baza următoarelor elemente:

-    Îmbunătăţirea ponderii salariului minim în câştigul  salarial mediu brut, astfel încât raportul dintre aceste două salarii să se apropie de 50%, aşa cum este în ţările dezvoltate din Uniunea Europeană (recomandarea Comisiei Europene);
-    Reducerea numărului persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială; 
-    Productivitatea muncii.
    Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost majorat de la 500 lei în anul 2008, la 1.250 în anul 2016.
    Ponderea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în câştigul  salarial mediu brut din România a crescut  de la 29,8% cât era în anul 2008 la 46,62% în anul 2016. 

    Consiliul European a formulat României o Recomandare specifică de țară cu privire la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în sensul că acesta să fie stabilit pe baza unui mecanism transparent, împreună cu partenerii sociali.
     Confederaţiile Sindicale solicită ca la baza stabilirii salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată să fie avut în vedere coşul minim de consum şi, de asemenea, ca acesta să fie indexat în mod automat, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum (IPC).

    În vederea elaborării unui mecanism transparent de stabilire a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, este necesară constituirea unui grup de lucru .
*
    Faţă de cele de mai sus, propunem şi vă rugăm să aprobaţi constituirea unui grup de   lucru format din următorii  reprezentanţi:
- câte un secretar de stat şi 2-3 persoane din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, al Ministerului Finanţelor Publice, al Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi al Institutului Naţional de Statistică;
- câte 2 persoane din cadrul Confederaţiilor Sindicale;
- câte 2 persoane din cadrul Confederaţiilor Patronale.
    Grupul de lucru va funcţiona sub coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice care va asigura şi Secretariatul Tehnic.
        Şedinţele grupului de lucru vor fi prezidate de doamna Claudia-Ana Costea, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei