România devine membru afiliat al Asociației Internaționale a Securității Sociale (ISSA)

27 Ianuarie

România va beneficia de experienţa altor state și schimb de bune practici în domeniul sistemului public de pensii, ca urmare a afilierii sale la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA), cea mai importantă organizație internațională din domeniul securității sociale. Dintre statele membre ale Uniunii Europene, România și Slovacia sunt singurele care nu făceau parte din ISSA, care are la ora actuală peste 300 de organizații membre din 160 de țări.

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi, prin ordonanță, participarea României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale, precum și plata cotizației anuale la această organizație. Cuantumul cotizației se stabilește anual de către ISSA, în funcție de numărul total de asigurați. Pentru anul 2016, cotizația reprezintă echivalentul în lei al sumei de cca 43.500 franci elvețieni (cca. 187 mii lei la un curs valutar estimat de 4,3 CHF/lei). Această valoare a fost calculată de CNPP în funcţie de numărul de asiguraţi aflaţi în evidenţă la nivelul anului 2014. Echivalentul în lei al cotizației se aprobă anual de către Guvern, iar plata se va face de către Casa Națională de Pensii Publice, din bugetul asigurărilor sociale de stat aprobat pentru anul respectiv.

Prin afilierea la ISSA, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), care, conform legii, asigură reprezentarea României în relațiile cu instituțiile și organismele internaționale, precum și cu organismele internaționale din domeniu, va avea acces la:

Ø schimburi de informații/experiență cu privire la politicile din domeniul pensiilor publice și managementul organizației,

Ø publicații/studii/cercetări, ghiduri/îndrumare practice și rapoarte analitice în domeniu,

Ø informații specializate, inclusiv baze de date online privind sistemele de pensii publice, reforme și exemple de bune practici din cadrul statelor membre ISSA.

Informații suplimentare:

Actul de aderare în baza căruia CNPP solicită aderarea la Asociația Internațională de Securitate Socială – ISSA este Nota nr. B 2764/IC/19.10.2015, care a fost aprobată de ministrul Muncii Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

 Având în vedere că România nu a fost până acum membră a ISSA, participarea CNPP la Conferința internațională ISSA dedicată calculelor actuariale, prognoze și statistici în domeniul sistemului de pensii publice, care a avut loc la Budapesta, în perioada 16.09.2015-18.09.2015, a fost posibilă numai datorită invitației de participare transmisă de organizatorii evenimentului - ONYF Ungaria (Administrația Centrală Națională pentru Asigurări), instituție similară CNPP.

 Proiectul de act normativ a fost postat spre consultare publică la adresa: 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4181-2015-12-14-proiect-og-issa Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei